Tävlingsregler: Cosplay <3 folktroväsen

Helena Alajärvi, Finland. The Nordic Cosplay Championship 2016. Foto: Paulina Ahlm.

Villkor för att delta

Du som söker till tävlingen måste vara minst 15 år och bo i Sverige. Deltagare förväntas dela med sig av sin skapandeprocess i sociala medier. Nordiska museet har rätt att sprida deltagarnas bilder, och museets egna skildringar av processen och kostymerna, i sociala medier och på museets webbplats. Deltagarna förväntas visa upp sin dräkt på Cosplay-SM 2017 i Stockholm.

För att kunna ta del av sponsorpengarna för kostymerna behöver du kunna fakturera museet via eget företag eller (om du inte har företag) via onlinetjänster som t.ex. Frilansfinans. Vi hjälper dig att använda tjänsten om du inte har provat att fakturera förut.

Regler

Dräktskapande

Skapandeprocessen påbörjas efter de utvalda deltagarnas första informationsmöte, då deltagarna får gemensam information kring tema och förutsättningar.
Deltagaren ska skapa sin egen dräkt utan assistans utifrån.

Tävlingen är i grund en hantverkstävling vilket innebär att helt köpta dräkter ej tillåts. Enstaka detaljer och modifierade plagg får inkluderas i dräkten så länge deltagaren kan redogöra för arbetsprocessen kring de delar köpts eller modifierats.

Tävlingen uppmuntrar helt eller delvis originaldesignade karaktärer. Använd gärna museets källmaterial till att skapa din egen tolkning av ditt folktroväsen!
Det är tillåtet att skapa dräkten åt en modell, som då också förväntas visa upp dräkten under bedömning samt uppvisning.

Dräkten får ej bryta mot svensk lag.

Bedömning

  • Dräkten kommer bedömas av en jury i slutet rum.
  • Under bedömning bör deltagaren vara iklädd dräkten själv, alternativt presentera dräkten på en modell.
  • Den tävlande ska då kunna redogöra för både den kreativa och tekniska processen bakom dräkten (det vill säga deltagarens tolkning av temat “Folktroväsen”, deltagarens vision och hur denne sedan valt att gestalta detta genom sitt hantverk).
  • Deltagaren uppmuntras att dela med sig av “work in progress”-bilder, filmer och annat material under bedömningen. Referensmaterial kommer dock förberedas av Nordiska Museet.

Under bedömningen delas poäng ut enligt följande modell:

Hantverk: 0-15p
Här bedöms dräktens hantverk; utförande, materialval, tekniker etc.

Tolkning av temat: 0-10p
Vi ser på hur dräkten knyter an till temat “Folktroväsen och Nordiskt Ljus” och vilka tolkningar deltagaren gjort av källmaterialet. Kreativitet och originalitet uppmuntras!

Uppvisning

Som deltagare i tävlingen förväntas du visa upp din dräkt på scen under Cosplay-SM 2017, dels under en kort catwalk/intervju samt under prisutdelningen. Detta kommer dock inte påverka resultatet i tävlingen.

Bevara dräkterna för framtiden

Önskvärt är att deltagarna inom ett år från tävlingens slut lämnar dräkten till Nordiska museets dräktsamlingar, för att bevaras för framtiden (OBS detta är helt frivilligt).