Tips till lärare

Elever i klassrum i Rovaniemi, Finland. Foto: Karolina Kristensson/ Nordiska museet

Här hittar du tips på diskussionsfrågor och teman att arbeta med inför, under och efter besöket. Här finns också information om hur du tillsammans med din klass kan diskutera jobbiga känslor, som klimatångest, som kan uppkomma i samband med ert besök.

Det digitala skolmaterialet

Under fliken Skolmaterial finns material för eleverna att arbeta med inför och efter ett besök i utställningen. Materialet består av pdf-filer som går att skriva ut eller arbeta med direkt i datorn. De olika pdf:erna följer utställningens teman, och varje del avslutas med diskussionsfrågor. Diskussionsfrågorna kan även användas under ett besök i utställningen.

Tips på diskussionsfrågor

Varje tema i skolmaterialet på startsidan avslutas med några diskussionsfrågor. 

Hur du använder diskussionsfrågorna från skolmaterialet

1. Dela in eleverna i mindre grupper och diskutera utifrån de olika frågeställningarna.

2. Vill du försvåra uppgiften? Uppmana eleverna till att tvingas ta ställning - de måste svara antingen ja eller nej. Genom enkel handuppräckningsövning kan eleverna reflektera över sina egna liv i förhållande till klimatförändringarna som sker i Arktis. Grupper med olika ståndpunkter kan argumentera emot varandra.

Exempel på en övning med diskussionsfrågor

  • Hur många tycker att gruvbrytning är dåligt?
  • Hur många av eleverna har en mobiltelefon? Hur många kan tänkas avstå från sin mobiltelefon för att minska gruvdriften och dess påverkan på naturen?

    - Diskutera utifrån elevernas svar.

Denna enkla övning går att applicera på många olika frågeställningar:

  • Ska människors livsstil och natur i glesbebyggda områden offras för att människor i tättbefolkade områden ska kunna bibehålla en hög levnadsstandard?
  • Är det fel eller rätt att jaga djur, kan det finnas undantag som att djuret är en viktig del av en kultur eller utgör en basföda?

Tips på arbete med teman

Tre exempel på teman

1. Utgå från ett föremål i utställningen t.ex. ett plagg gjort av päls eller tarmar.


- Prata om det arktiska klimatet och kyla. Vad är is? Hur har människan gjort för att överleva och hur har man använt naturens resurser?

- Titta på förmålet- vilka material har använts? Vad krävs för att skapa plagget? Kan ni med hjälp av plaggets material och mönster inspireras och skapa något eget.

-  I vilken miljö har plagget använts- titta på bilder, film eller läs en bok.

- Vad är plaggets påverkan på miljön? Vad innehåller våra kläder idag och hur påverkar de miljön?

 

2. Utgå från en person, t.ex. en känd upptäcksresande.


- I vilken miljö och samhällsanda växte denna person upp i? Vad är det som gör att vissa människor söker äventyr medan andra vill ha en trygg tillvaro? 

- Hur ser natur och djurliv ut i området? Vad behövs för att överleva kyla och fysisk ansträngning under en arktisk expedition? Hur många kalorier måste en människa äta varje dag för att klara extrem kyla? Vilka kläder behövs?

- Vad skulle eleverna packa ner för en expedition? 

- Läs en bok eller skriv en berättelse om upptäcksresande.

- Vem äger det område som upptäcks och vem har rätt att exploatera det? Vad leder upptäckten till? Hur ser det ut i området idag?  Finns det naturresurser som används och hur?

 

3. Utgå från en naturresurs t.ex. gruvor. 


- Var finns det gruvor i världen och varför?  Är gruvorna en del av kolonialisering?

- Vad innebär gruvor gällande arbetstillfällen och ekonomisk vinst? Hur uppfattar lokalbefolkningen en gruva, är det ett välkommet inslag eller sker det protester?

- Vad händer när en gruva läggs ner? Hur påverkar det lokalbefolkningen?

- Läs böcker eller se en film som skildrar ett gruvområde?

- Vilka material kommer från gruvorna och hur används de i vår vardag? Hur skulle våra liv se ut utan råvaror från gruvor?

Hantera klimatångest

Forskning visar att många barn och ungdomar lider av klimatångest, en del försöker hitta sätt att agera medan andra väljer att förneka. Både den digitala skolsidan och utställningen innehåller fakta som kan framkalla klimatångest hos eleverna. Vår utgångspunkt är att människan genom historien ställts inför stora utmaningar, som hon med hjälp av uppfinningsrikedom och överlevnadsinstinkt klarat av.

Vi uppmanar att ni under ett besök i utställningen gör klimatlöftet, som går att göra klassvis. Bland hemsidans skomaterial, under rubriken Klimatångest eller handling, finns fakta och konkreta tips kring klimatförändringar och hållbart leverne.

Att besöka utställningen med yngre elever

Till utställningen finns ett uppdragsbaserat spår som passar yngre elever. Eleverna får följa med på en resa genom isberget och samla kunskap om livet i Arktis. De kommer att möta människor från idag – men också människor som levt för länge sedan – som berättar om livet i ett arktiskt klimat.

Eftersom spåret bygger på text är det bra att kunna läsa enklare texter eller ha med sig en vuxen.

Spåret består av en broschyr med instruktioner, karta och överlevnadstips samt 10 tillhörande textskyltar i utställningen.  Broschyren finns att ta på museet. Klicka här för att läsa mer om uppdraget.