A toile

I modevärlden betyder toile en prototyp av nytt plagg. Det sys massor av toiler varje dag för att ompröva olika designer, vilka sedan slängs. Genom att  återvinna toiler och ta dem på en konstnärlig flykt ges de en ny roll och betydelse.

På resan från mode till konstscen förvandlas toilerna till skulpturer och blir till ett viktigt språk som inspirerar att leva hållbart i en värld som bara vi kan rädda. Installationen A Toile kan ses i östra trapphuset plan 3. 

Konstnär: L.CHRISTESEVA.

Visas till 4 mars 2018.