TV- och radioserie i samarbete med UR

Tillsammans med Nordiska museet vill UR ge kunskap om och uppmärksamma barns historia. Som en del av det har UR producerat en tv-serie och en radioserie, inspirerade av verkliga berättelser ur Nordiska museets arkiv.

Programmen kan användas av de som på ett lustfyllt sätt vill fördjupa sig i Tidsvalvets ämnen, innan eller efter ett besök.

Jakten på den glömda historien är en äventyrsserie för 10–12-åringar som handlar om hur barn har haft det i Sverige från 1890 fram till våra dagar. Under tio avsnitt från tittarna följa tidsresenären Fabella, när hon färdas genom olika årtioenden.

Se tv-serien här.

Hälsning till framtiden är en fördjupande radioserie, där du får veta mer om hur det går för de historiska barnen som du möter i tv-serien.

Hör radioprogrammet här.

Klicka här för UR:s lärarhandledning till tv- och radioserien.