Tvättstugan

Den gemensamma tvättstugan finns nästan bara i Sverige. I de flesta andra länder är egen tvättmaskin i bostaden det vanliga. Tvättstugan är ett folkhemsprojekt som startade på 1930-talet då Sverige skulle moderniseras och då alla skulle få det så bra som möjligt materiellt.

En av de första gemensamma tvättstugorna i modern tappning byggdes i Stockholm redan på 1920-talet, under 1930- och 40-talen blev tvättstugor blev allt vanligare när nya hus byggdes. På 1950-talet kom den verkliga tvättstugeexplosionen och tvättmaskiner började användas i hemmen. Tvättstugan skulle frigöra tid för kvinnan och blev en symbol för det rationella hemarbetet. I folkhemmets Sverige skulle alla ha rätt till en god bostad med möjlighet att tvätta sig själva och sina kläder. Det handlade om demokrati och tillgänglighet. En ny syn på hygien växte fram. Utbyggnaden gick snabbt och på 1970-talet hade nästan alla flerfamiljshus tillgång till en gemensam tvättstuga.  Idag finns gemensamma tvättstugor i de flesta flerfamiljshus, både i hyresrätter och bostadsrätter, även om många har egen tvättmaskin.

nma.0028107.jpg

Minerad mark

Tvättstugan är en plats där många vistas, anonymitet och otydliga gränser för eget och andras ansvar gör tvättstugan till en känslig plats för konflikter. Även om det finns både skrivna och oskrivna regler som alla måste förhålla sig till. Att dela smuts med andra är inte enkelt. Grannar har olika syn på smuts och hygien och krockar uppstår. Att vårda sina ytliga grannkontakter är viktigare än man kan tro enligt forskaren Cecilia Henning. Att säga hej kan vara en enkel start.

Om den ursprungliga goda tanken med gemensam tvättstuga handlade om ekonomi och gemenskap är det idag andra frågor som ska lösas. De största utmaningarna är att göra tvättstugan miljövänligare och att hindra grannar från att hamna i konflikt med varandra. Vissa bostadsbolag installerar tvättmaskin och torktumlare i varje lägenhet istället för en gemensam tvättstuga vilket ger färre konflikter men också färre tillfällen till goda grannmöten.

Kristina Lund, Nordiska museet

Texten bygger på boken Tvättstugan. En svensk historia (2009) som är en del i Nordiska museets bokserie Folkhemmets rum. Övriga böcker handlar om badrummet, vardagsrummet, köket och sovrummet. Utställningen Tvättstugan visades på Nordiska museet 2009.