Tyresö slotts historia och ägare


Tyresö slott är Nordiska museets slottsmiljö söder om Stockholm. Det är uppfört på 1630-talet men är bevarat som det såg ut som privatbostad vid tiden kring 1900.

Egendomen har haft många ägare under sin snart 400-åriga historia och slottets utseende och omgivningar har förändrats genom åren.

År 1892 blev Claes och Caroline Lagergren nya ägare. De byggde om och byggde till med 1600-talsslottet som förebild. De lät också installera moderniteter som vattenburen värme och badrum. Slottsområdet fick bland annat terrasser, ett badhus och nya personalbostäder. Under familjen Lagergrens tid omfattade Tyresö slotts ägor stora delar av det som i dag är Tyresö kommun. 

Claes Lagergren testamenterade Tyresö slott med samlingar och markområden till Nordiska museet år 1930. Sedan 1932 visas bostaden som den såg ut när familjen bodde här.

 

Från Oxenstierna till Lagergren

Riksrådet Gabriel Oxenstierna, som ärvde det medeltida Tyresö, lät bygga det nuvarande slottet och Tyresö kyrka på 1630-talet. På 1770-talet omdanades huvudbyggnaden av den dåvarande ägaren Carl Fredrik Scheffer och en engelsk park – en av de första i sitt slag i Sverige – utformades av trädgårdsarkitekten Fredrik Magnus Piper.

I dag visas en slottsmiljö från 1900-talets början. Här i det natursköna Tyresö ville de sista privata ägarna, Claes och Caroline Lagergren, skapa ett praktfullt och bekvämt hem åt sig och sina tre söner.

Sverige och Italien

Markis Claes Lagergren var påvlig kammarherre och en välkänd profil i sekelskiftets Stockholm.  Under större delen av sitt liv tjänstgjorde han flera veckor varje år vid Vatikanen i Rom. Där mötte han sin hustru, amerikanskan Caroline Russell från New York. Med hennes förmögenhet köpte de Tyresö gods 1892 och kort därefter påbörjades en genomgripande om- och tillbyggnad av hela egendomen.

Restaureringen, som var en romantisk tolkning av 1600-talsslottets utseende med vissa tillägg, utfördes under ledning av Isak Gustaf Clason, Nordiska museet arkitekt. Med inspiration från Rom och Italien förnyades även trädgården med pergolor, trappor och avsatser. Omgivningarna förskönades med planteringar av tujor, granpyramider, rosor, pioner och fruktodlingar.

Stor sal i slottet

Hemma på Tyresö

Slottets interiörer har förändrats under sin snart 400-åriga historia och bär spår av flera olika ägare. Ytterst lite finns kvar från 1600-talet, men från ombyggnaden på 1700-talet finns desto mer i behåll. Ett besök i familjen Lagergrens hem är en spännande resa genom olika tidslager. 

I dag visas ett högreståndshem fyllt av möbler, målningar, gravyrer, fotografier, böcker, prydnadssaker och reseminnen, arrangerade på tidstypiskt vis. Bottenvåningen rymmer åtta salonger, matsal, frukostrum, arbetsrum och bibliotek. På övervåningen finns sovrum, gästrum och ett privat kapell, men även ett exklusivt badrum från 1920-talet.

Tyresö slott var en stor arbetsplats med en omfattande stab av anställda. På familjen Lagergrens tid låg rum för tjänstefolket, ekonomiutrymmen och kök i den östra flygeln. Runt slottsanläggningen byggdes tjänstebostäder som fortfarande finns kvar.

Claes Lagergren testamenterade Tyresö slott med samlingar och markområden till Nordiska museet 1930. Sedan 1932 visas det för allmänheten under sommaren.

Prins Eugen och konstnärskolonin

Under arton somrar bodde prins Eugen vid Lilla Tyresö i den så kallade Prinsvillan, som i dag är vandrarhem. Här kunde han ostört njuta av naturen och landskapet, som också blev motiv för några av hans mest kända målningar.  Flera konstnärer besökte återkommande Eugen på Lilla Tyresö, och en konstnärskoloni kan sägas ha existerat där åren 1894-1912

I katalogen Tyresö slott finns mer att läsa. Den berättar om byggnader och parker men också om slottets ägare, tjänstefolk och gästande konstnärer. Katalogen finns på både svenska och engelska.

Läs mer om katalogen här