Unga Berättar – Kulturskolan Stockholm


Under våren och hösten 2018 genomförde Nordiska museet ett projekt med elever i grundskolan i samarbete med Unga Berättar, Kulturskolan Stockholm. Syftet med projektet är att eleverna ska få verktyg att undersöka vems historia som egentligen som berättas i utställningarna Traditioner och Dukade bord, för att sedan skapa sin egna berättelse i form av en film. 


Under året har klasser från Farsta grundskola, Kungsholmens Västra gymnasium, Cybergymnasiet och Enskede gårds gymnasium besökt museet. Eleverna hade först en heldag på Nordiska museet där de inledningsvis fick en visning i utställningarna Traditioner och Dukade bord tillsammans med museets pedagoger. Extra vikt lades på att reflektera kring hur utställningarna uppstått och vilka perspektiv som är närvarande i gestaltning och faktainnehåll. Därefter valde eleverna ett specifikt tema i någon av utställningarna och undersökte vad som skrivs om ämnet på svenskspråkiga Wikipedia. De gjorde en kortare textanalys och funderade på hur utställningstexten och Wikipedia-texten skiljer sig från varandra.

Under eftermiddagen på museet formulerade eleverna en egen berättelse utifrån ett tema som de tyckte saknades i någon av utställningarna de sett. Dag två arbetade de på skolan tillsammans med Unga Berättar och bildsatte sin berättelse.

Onsdag 14 november 2018 var det vernissage för filmerna i Nordiska museets publika rum ”Vardagsrummet” där filmerna sedan visades publikt under museets öppettider under de följande två veckorna.

En viktig del i projektet var just att elevernas filmer om deras egna traditioner skulle få ta plats på museet och visas publikt. Samtliga filmer finns nu att ta del av på museets Youtube-kanal och är också en viktig del av museets insamling av samtida traditioner


Här kan du se samtlig​a filmer

 
Unga Berättar är en verksamhet inom Kulturskolan Stockholm. Verksamhetens mål är att stärka barn och ungas delaktighet i samhället. Metoden skiftar beroende på projekt men de utgår alltid från den personliga berättelsen. Hos Unga Berättar hörs barn och ungas röster genom digitala berättelser, filmer, fotografier eller andra kreativa uttryck. Deltagarna involveras i hela processen på riktigt och på ett lustfyllt sätt.