Vad gäller kring vaccinationsbevis?

Nordiska museet följer regeringens direktiv och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och åtgärder mot covid-19.

Uppdaterad 9 februari 2022.

  • Du behöver inte visa upp vaccinationsbevis för att besöka Nordiska museet.
  • Stanna hemma om du har symtom som kan vara Covid-19.
  • Vuxna ovaccinerade rekommenderas att vidta särskilda försiktighetsåtgärder och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Nordiska museet följer utvecklingen kring restriktioner och rekommendationer är berett att göra ändringar om situationen kräver det.

Denna information uppdateras kontinuerligt och skrivs med reservation för ändringar.

Läs mer om hur vi gör museiupplevelsen trygg på Nordiska museet