Vad gäller kring vaccinationsbevis?

Nordiska museet följer regeringens direktiv och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och åtgärder mot covid-19 vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Museer och museibesök i allmänhet betraktas inte som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar.

  • Du behöver inte visa upp vaccinationsbevis för att besöka Nordiska museet och utställningarna. 
  • Nordiska museet följer restriktionerna kring 10 kvm per person. Vi välkomnar högst 500 personer samtidigt i vår 5000 kvm stora museibyggnad och ett begränsat antal personer samtidigt i utställningslokaler, Museibutiken, Samlingssalen, Arkiv och bibliotek.
  • Nordiska museet följer regeringens beslut kring allmänna sammankomster med över 20 deltagare vid särskilda evenemang och programpunkter. I informationen om ett särskilt evenemang eller programpunkt på Nordiska museet framgår antal deltagare och om du behöver visa upp ditt vaccinationsbevis. Du hittar alla evenemang i vårt Kalendarium
  • Med ditt vaccinationsbevis visar du på ett enkelt och säkert sätt att du har blivit vaccinerad mot covid-19. Det utfärdas av E-hälsomyndigheten. Är du fullvaccinerad kan du hämta ditt bevis kostnadsfritt på www.covidbevis.se.
  • Nordiska museet följer utvecklingen kring restriktioner och rekommendationer är berett att göra ändringar om situationen kräver det.
  • Denna information uppdateras kontinuerligt och skrivs med reservation för ändringar.

Läs mer om hur vi gör museiupplevelsen trygg på Nordiska museet