Vattenläcka i museets nitratarkiv

Stiftelsen Nordiska museet äger runt 6 miljoner fotografier av högt kulturhistoriskt värde. En mindre del av dessa drabbades nyligen av en vattenskada. Efter en snabb räddningsinsats bedömer stiftelsen att inga foton har beständiga skador.

Den 21 januari 2021 inträffade en vattenläcka utanför museet som tryckte stora mängder vatten mot museets byggnad. Vattnet trängde in i håligheter i grunden och in i källarplan där museets specialinrättade nitratarkiv är placerat. Nitratarkivet är uppdelat i två rum som totalt har en yta på 35 m². Vid upptäckten påbörjades en stor saneringsinsats och alla nitratnegativ flyttades till andra delar av museet. Övriga delar av museets omfattande fotosamling i form av papperskopior, diabilder, film och negativ såsom glas- och acetatnegativ förvaras i andra lokaler.

Vad händer nu?

Trolig status på skador är att det mesta av materialet kommer gå att rädda utan stora skador. Dock behöver vi göra en bedömning av materialets status och påbörja förberedelserna med arbetet med att sanera och konservera negativen, det är en mycket omfattande insats som krävs.

Vilket material rör det sig om?

Det rör sig om nitratnegativ med fotografiska bilder av bland annat svenska fotografer såsom KW Gullers, Gunnar Lundh och Gösta Glase och fotografer som bidrog till den så kallade ”Limasamlingen”. Nitratnegativ är gjorda av cellulosanitrat, en äldre form av plast. Dessa slutade att tillverkas på 1950-talet och ersattes av polyesternegativ.

Andra typer av negativ i Limasamlingen och museets samlingar såsom glas- och acetatnegativ förvaras i andra separata klimatarkiv.

Om Nordiska museets säkerhetsarbete

Museet bedriver ett systematiskt säkerhetsarbete inom ramen för Säkra samlingar, detta är kvalitetsarbete med ständig förbättring. Museet arbetar utifrån Riksrevisionens granskningsrapport (Bevara samlingarna – Säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning). Den avser tre aspekter på säkerhet som ett museum behöver beakta för att kunna bevara sina samlingar:

• spårbarhet (registrering och inventering av föremål)
• stöld och skadegörelse (fysisk åverkan på samlingarna av personal eller besökare)
• förstörelse och katastrof (till följd av exempelvis brister i lokaler, brand, naturkatastrofer, skadedjur, m.m.).

Sedan flera år arbetar stiftelsen med att säkra samlingarna genom att bland annat flytta ut sårbara samlingar från huvudbyggnaden till ändamålsenliga magasin utanför museibyggnaden.