Växterna på bakgården

På Nordiska museets bakgård bildar formklippta lindar, spaljerade fruktträd och valnötsträd väggar till ett urbant vardagsrum utomhus.

Valnötsträd – museets vårdträd

Enligt en nordisk tradition från slutet av 1800-talet, när gårdsplanen fick en öppnare utformning, planterades ofta ett vårdträd på gården. I samband med öppningen av museets bakgård har ett valnötsträd planterats. Under träden kan besökare också hälsa på museets gårdshund Sickis, som förevigats med en staty i brons av skulptören Eva Fornåå. 

Formklippta lindar bildar grönt tak

Framför Lusknäppen skapar den formklippta linden Tilia europaea Pallida ett grönt tak till museets bakgård. Sorten är känd sedan tidigt 1600-tal och var den klon av lindar som Carl von Linné hade som typ när han beskrev alla europeiska lindar i Specie Plantanum från 1753.

Spaljerade äppel- och päronträd vid Lusknäppen

Vid Lusknäppens fasad har vi planterat spaljerade äppelträd och päronträd. 

Äppelträdet är av sorten Ingrid Marie, som uppkom vid Flemlöse på Västfyn runt 1910. Namnet har äpplet fått efter dottern till läraren K Madsen som upptäckte trädet. Sorten är idag mycket populär och härdig upp till odlingszon 3.

Päronträdet är av sorten Pyrus communis Conference. Päron är ganska ovanligt i Norden och förekommer i Danmark och södra delarna av Sverige, Norge och Finland. Det är för det mesta odlade, men anses kunna vara spontant vildväxande längst i söder där de trivs i skogsbryn, lövängar och strandsnår på näringsrik mark.