Vem är same?

Vem som är same, svensk eller något annat har inte alltid varit en meningsfull fråga. I tusentals år levde människor utan att tänka så. Men med nya samhällen och nationer skapades nya tillhörigheter och utanförskap.

victoria-harnesk_01.jpg

Med stöd av förmenta vetenskaper som fysisk antropologi och rasbiologi rangordnades människor runt förra sekelskiftet i lägre och högre stående raser, utifrån utseende och släktskap. Det moderna Sverige kom att byggas på ett ojämlikt förhållande mellan ett flertal som definierades som svenskar och ett antal mindre grupper, bland dem samerna.

Idag bygger etnisk tillhörighet i stället på sjävdefinition – att räkna sig till en minoritet eller ett urfolk är ett individuellt beslut. Att som både svensk och same ha en dubbel identitet ser många som en tillgång. För andra är det samiska arvet fortfarande ett öppet sår, på grund av diskriminering, såväl förr som nu.

Ett sätt att säga ”jag är same” är att rösta i valet till Sametinget. Rösträtt har den som har en förälder som varit upptagen i röstlängden eller som talar eller har talat samiska i sitt eget hem, hos sina föräldrar eller hos mor- och farföräldrar. Men det finns många sätt att definiera sig som same. Ytterst är det ett val som varje person själv måste göra.