Visningar till utställningar

Boka gärna en visning för en hel grupp i museets utställningar. Det går att boka visningar i de flesta av våra utställningar, kontakta oss för mer information. Vare sig du vill gå en rundvandring i flera utställningar, få en översikt eller fördjupning av ett ämne så kan vi ordna det. Visningarna genomförs av museets pedagoger och intendenter.

Nordiska museet erbjuder särskilda visningar för synskadade. I visningen används både reliefer och föremål ur samlingarna.

En trevlig början eller avslutning på visningen är ett besök i museets restaurang. Boka gärna i förväg på telefon 08-519 545 61.

Museibutiken erbjuder specialpriser på litteratur och repliker från museet. För förslag och offert kontakta hanne.segelberg@nordiskamuseet.se eller ring 08-519 546 04.

Pris för bokade visningar

För föreningar och företagsvisningar

Max 30 personer / grupp

Dagtid vardagar och onsdagskvällar (ej juni, juli, augusti)
Visning 45 min: 2 000 kr
Introduktion 20 min: 1 000 kr

Vardagskvällar efter kl 18 (ej onsdag)
Visning 45 min: 2 600 kr
Introduktion 20 min: 1 600 kr

Dagtid lördag, söndag och helgdag
Visning 45 min: 2 600 kr
Introduktion 20 min: 1 600 kr

Till samtliga visningspriser kommer en reducerad entré på 50 kronor per person.

För skolan

Se samtliga skolprogram här

Lekstugan för skolgrupper

100 kr för en grupp på max 10 elever + minst 1 medföljande pedagog. Överstiger gruppen 10 elever kan man välja att antingen betala 100 kr extra eller 20 kr per barn som tillkommer.