Databaser och tidskrifter

Nordiska museets bibliotek prenumererar på ett antal databaser och tidskrifter, både elektroniskt och tryckta, inom ämnena etnologi, dräkthistoria, mat och dryck, och konsthantverk. Dessa hittar ni här.

Databaser

JSTOR, Nationalencyklopedin, Wordfinder och Kulturhistorisk ämneskatalog. Här hittar du bibliotekets databaser.

Tidskrifter

Här hittar du ett urval av bibliotekets tidskrifter, både elektroniska och tryckta.

Elektroniska publikationer

Portalen DiVA vid Nordiska museet är museets öppna publiceringsplattform och innehåller publikationer producerade av våra forskare och anställda.