Utställningslitteratur

I denna lista finns den litteratur som använts under arbetet med de olika utställningarna på Nordiska museet. Se om du kan hitta mer information om din favoritutställning!

Möblerade rum

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Möblerade rum. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Utställningen Möblerade rum ingår numera i utställningen Hem och bostad. Atle Bjarnestam, Eva. 2009. IKEA - design och identitet. Malmö: Arena. Boman, Monica. 1991. Svenska möbler 1890-1980 . Lund: Signum. Brunius, Jan. 1994. Svenska textilier 1890–1990 . Lund: Signum. Böhn-Jullander, Ingrid. 1992. Bruno Mathsson - möbelkonstnären, glashusarkitekten, människan . Lund:...
Foto: Birgit Brånvall, ©Nordiska museet.

Mössa av och på

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Mössa av och på på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Ginsburg, Madeleine. 1990. The hat. Trends and traditions. London: Studio Editions Ltd. Harrison, Michael. 1960. The history of the hat. London: Jenkins. Hazelius-Berg, Gunnel. 1963. Om hattens rätta bruk. I Fataburen : Nordiska museets och Skansens årsbok 1963 . Stockholm: Nordiska museet. Jones, Stephen. 2009. Hats : an anthology. London: V&A...

Nordiska museets utställningsaffischer i urval 1900-1950

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Nordiska museets utställningsaffischer i urval 1900-1950. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Krantz, Knut (red.). 1955. Co-op reklam i Sverige under ett kvarts sekel - annonser, affischer, plakat, broschyrer, varumärken, förpackningar, firmanamn, utställningar, skyltningar m. m. Stockholm: Kooperativa förb. Lindegrén, Stig. 1981. Affischeringsföretagens förening 20 år. Stockholm. Nydahl, Bertil och Lagerström, Sten. (red...

Nordiskt ljus

Litteratur som användes att skapa utställningen Nordiskt ljus på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Bourne, Jonathan & Brett, Vanessa. 1991. Lighting in the domestic interior: Renaissance to Art Nouveau. London: Sotheby's publications. Caspall, John. 1987. Fire & light in the home pre-1820. Woodbridge, Suffolk: Antique Collectors' Club. Forssell, Nils. 1939. Liljeholmens stearinfabrik 1839-1939: minnesskrift. D. 1, Lars Johan Hiertas tid 1839-1872...
Nordisk design möter afrikanskt hantverk.

North meets south

Litteraturen som användes för att skapa utställningen North meets south på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Atle-Bjarnestam, Eva. 2005. De formade 1900-talet. Stockholm: Natur & kultur. Aav, Marianne. (red.). 2003. Marimekko - fabrics, fashion, architecture. New Haven: Yale Univ. Press. Cardfeldt, Erik. 1997. Textil i Afrika . Stockholm: Afrikagrupperna i Sverige. Edelkoort, Li. 2006. North meets south . Paris: J-M Place. Helgeson, Susanne. 2000...
Plast!

Plast!

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Plast! på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Baker, Lilian. 2003. Plastic jewelry of the twentieth century. Paducah, Ky: Collector Books. Clark, Alison J. 1999. Tupperware : the promise of plastic in 1950s America. Washington: Smithsonian Institution Press. Kelley, Lyngerda. 2001. Plastic jewelry. West Chester, Pa: Schiffer pub. Lefteri, Chris. 2008. The plastics handbook. Crans-Près-Céligny: RotoVision...

Proggens affischer

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Proggens affischer på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Eriksson, Bengt. 2006. 99 proggplattor. Stockholm: Alfabeta. Gallo, Max. 1975. Affischen - historiens spegel. Örebro: I.P.C. Halldin, Olof. 1999. I blickfånget - likheter och motsatser i svensk affischtradition. Stockholm: Kungliga biblioteket. Kilander, Åke. 2007. Vietnam var nära - en berättelse om FNL-rörelsen och solidaritetsarbetet i Sverige...

Rejält retro

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Rejält retro på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Andersson, Maj-Britt. 2000. Allmogemålaren Anders Ädel. Stockholm: Prisma. Assis, Anders. 2014. Anders och Järvsömolnen. Bollnäs: Ljusdalsbygdens museum. Bertilsson, Örjan & Zidén, Karin. 2014. Rokokomålaren Anders Berglin : stilbildare inom jämtländsk folkkonst. Offerdal: Förlag 404. Bondpä, Kajsa. 1982. Limamåleri : Folkligt möbelmåleri under 1800-...

Rålambska tavlorna

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Rålambska tavlorna på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Ådahl, K. (red). 2006. The sultan's procession : the Swedish embassy to sultan Mehmed IV in 1657-1658 and the Rålamb paintings . Stockholm ; Istanbul : Swedish Research Institute in Istanbul.

Ränder, rytm, riktning

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Ränder, rytm och riktning på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Randens roll i modet Aav, Marianne (red.). 2012. Marimekko : Fabrics, Fashion, Architecture . USA: Yale University Press. Davis, Fred. 1992. Fashion, Culture, and Identity. USA: University of Chicago Press. Kawamura, Yuniya. 2007. Modeologi : en introduktion till modevetenskap . Sverige: Norstedts Akademiska Förlag. Pastoureau, Michel. 1998...

Sidor