Utställningslitteratur

I denna lista finns den litteratur som använts under arbetet med de olika utställningarna på Nordiska museet. Se om du kan hitta mer information om din favoritutställning!

Sápmi

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Sápmi. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Andersson, Olle. 2000. Den siste rajden: samer berättar om livet förr. Östersund: Jamtli/Jämtlands läns museum. Barck, Åke. 1981. Sameslöjd. Stockholm: LT. Christoffersson, Rolf. 2010. Med tre röster och tusende bilder. Uppsala: Uppsala universitet. Edström, Karl-Olof. 1978. Den samiska musikkulturen: en källkritisk översikt. Göteborg: Bokmaskinen. Hansen, Lars Ivar. 2006...
Utställningen Skolslöjd

Skolslöjd

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Skolslöjd! på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Borg, Kajsa & Lindström, Lars(red.). 2008. Slöjda för livet - om pedagogisk slöjd. Stockholm: Lärarförbundets förlag. Borg, Kajsa. 2001. Slöjdämnet - intryck - uttryck – avtryck. Linköping: Univ. Hallberg, Anneli. 2011. Textilslöjdens syfte ur ett historiskt perspektiv. Umeå: Umeå universitet. Hasselskog, Peter. 2010. Slöjdlärares förhållningssätt i...
Utställningsbild från Smycken

Smycken

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Smycken. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Alexander, Hélène. 1984. Fans. London: B.T. Basford. Aminoff, Gregori. 1926. Om juveler och ädla stenar. Stockholm: Bonnier. Andrén, Erik. (red.) 2000. Svenskt silversmide: guld- och silverstämplar 1520-1850. (2., utvidgade uppl.) Stockholm: Nordiska museet. Arwas, Victor. 1980. Art Deco. London. Baker, Lillian. 2003. Plastic jewelry of the twentieth century - identification...
Rosa Taikon i utställningen Smycken av Rosa Taikon.

Smycken av Rosa Taikon

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Smycken av Rosa Taikon på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Baker, Lilian. 2003. Plastic jewelry of the twentieth century . Paducah, Ky: Collector Books. Björklund, Bengt O. 2010. Rosa Taikon får medalj. É Romani Glinda, 2010:2. Cederberg, Irka. 2010. Född fördömd: romerna - ett europeiskt dilemma. Stockholm: Leopard. Fonseca, Isabel. 2009. Begrav mig stående: zigenarna och deras resa . Stockholm:...

Småting

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Smycken på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Bonge-Bergengren, Inger. 1994. Av lera och eld: om krukmakare och krukmakargods. Stockholm: Nordiska museet. Bourne, Jonathan och Brett, Vanessa. 1991. Lighting in the domestic interior: Renaissance to Art Nouveau. London: Sotheby's Publications. Cullhed, Per. 2006. Tag och skriv: pennans historia = Take up and write: a history of the pen. Uppsala: Uppsala...

Socker

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Socker på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Utställningen Socker är baserad på Ulrika Torells forskningsprojekt som redovisas i boken Socker och söta saker. En kulturhistorisk studie av sockerkonsumtionen i Sverige , Stockholm: Nordiska museet, 2015, av Ulrika Torell. Torell, U. 2011 Sötsaksrum. Sockerbagarnas platser och den kommersiella scenografin. I Bo Larsson & Birgitta Svensson (red.). Andra...
Utställningen Sopor

Sopor

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Sopor på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Bergman, Ingrid. 1998. Återbruk av textila material i det förindustriella samhället. Stockholm: Nordiska museet. Desilvey, Caitlin. 2006. Observed Decay: Telling Stories with Mutable Things. Journal of Material Culture 2006 11:3 . Douglas, Mary. 1976. Purity and Danger: an Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. London: Routledge & K Paul. Edensor, Tim...

Spel

Litteratur som användes att skapa utställningen Spel på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Bernström, John. 1959. Spelkort. Stockholm: Nordiska museet. Biörnstad, Arne. 1961. Leksaker och spel. Stockholm: Nordiska museets. Bjurman, Eva-Lis. 1983. Nyttigt och nöjsamt. I Fataburen Nordiska museets och Skansen årsbok . Stockholm: Nordiska museet. Brundin, Elisabeth. 1997. Ännu en verklighet: sex barn i datorspelens värld. I Ingrid Bergman (red.). Känn dig själv...
Strindberg med gitarr

Strindberg

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Strindberg på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Bohman, Stefan, m.fl. 2012. Strindberg i Blå tornet. Stockholm: Carlsson. Hemmingsson, Per. 1989. August Strindberg som fotograf . Åhus: Kalejdoskop. Medelius, Hans. 1999. Strindberg och Nordiska museet . Stockholm: Nordiska museet. Meidal, Björn och Wanselius, Bengt. 2012. Strindbergs världar . Stockholm: Max Ström. Prideaux, Sue. 2012 Strindberg: a life...
Utställningen Systemet – i nöd och lust?

Systemet – i nöd och lust?

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Systemet – i nöd och lust? på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Alkohol, ingen vanlig handelsvara. 2004. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. Ericsson, Therese. 2009. Vi har ju hemligheter i den här familjen . Västerås: ICA förlaget. Gefou-Madianou, Dimitra (red.). 1992. Alcohol, gender and culture . London: Routledge. Johansson, Lennart. 1995. Systemet lagom : rusdrycker, intresseorganisationer och...

Sidor