Utställningslitteratur

I denna lista finns den litteratur som använts under arbetet med de olika utställningarna på Nordiska museet. Se om du kan hitta mer information om din favoritutställning!

Plast!

Plast!

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Plast! på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Baker, Lilian. 2003. Plastic jewelry of the twentieth century. Paducah, Ky: Collector Books. Clark, Alison J. 1999. Tupperware : the promise of plastic in 1950s America. Washington: Smithsonian Institution Press. Kelley, Lyngerda. 2001. Plastic jewelry. West Chester, Pa: Schiffer pub. Lefteri, Chris. 2008. The plastics handbook. Crans-Près-Céligny: RotoVision...

Proggens affischer

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Proggens affischer på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Eriksson, Bengt. 2006. 99 proggplattor. Stockholm: Alfabeta. Gallo, Max. 1975. Affischen - historiens spegel. Örebro: I.P.C. Halldin, Olof. 1999. I blickfånget - likheter och motsatser i svensk affischtradition. Stockholm: Kungliga biblioteket. Kilander, Åke. 2007. Vietnam var nära - en berättelse om FNL-rörelsen och solidaritetsarbetet i Sverige...

Rejält retro

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Rejält retro på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Andersson, Maj-Britt. 2000. Allmogemålaren Anders Ädel. Stockholm: Prisma. Assis, Anders. 2014. Anders och Järvsömolnen. Bollnäs: Ljusdalsbygdens museum. Bertilsson, Örjan & Zidén, Karin. 2014. Rokokomålaren Anders Berglin : stilbildare inom jämtländsk folkkonst. Offerdal: Förlag 404. Bondpä, Kajsa. 1982. Limamåleri : Folkligt möbelmåleri under 1800-...

Rålambska tavlorna

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Rålambska tavlorna på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Ådahl, K. (red). 2006. The sultan's procession : the Swedish embassy to sultan Mehmed IV in 1657-1658 and the Rålamb paintings . Stockholm ; Istanbul : Swedish Research Institute in Istanbul.

Ränder, rytm, riktning

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Ränder, rytm och riktning på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Randens roll i modet Aav, Marianne (red.). 2012. Marimekko : Fabrics, Fashion, Architecture . USA: Yale University Press. Davis, Fred. 1992. Fashion, Culture, and Identity. USA: University of Chicago Press. Kawamura, Yuniya. 2007. Modeologi : en introduktion till modevetenskap . Sverige: Norstedts Akademiska Förlag. Pastoureau, Michel. 1998...

Sápmi

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Sápmi. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Andersson, Olle. 2000. Den siste rajden: samer berättar om livet förr. Östersund: Jamtli/Jämtlands läns museum. Barck, Åke. 1981. Sameslöjd. Stockholm: LT. Christoffersson, Rolf. 2010. Med tre röster och tusende bilder. Uppsala: Uppsala universitet. Edström, Karl-Olof. 1978. Den samiska musikkulturen: en källkritisk översikt. Göteborg: Bokmaskinen. Hansen, Lars Ivar. 2006...
Utställningen Skolslöjd

Skolslöjd

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Skolslöjd! på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Borg, Kajsa & Lindström, Lars(red.). 2008. Slöjda för livet - om pedagogisk slöjd. Stockholm: Lärarförbundets förlag. Borg, Kajsa. 2001. Slöjdämnet - intryck - uttryck – avtryck. Linköping: Univ. Hallberg, Anneli. 2011. Textilslöjdens syfte ur ett historiskt perspektiv. Umeå: Umeå universitet. Hasselskog, Peter. 2010. Slöjdlärares förhållningssätt i...
Utställningsbild från Smycken

Smycken

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Smycken. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Alexander, Hélène. 1984. Fans. London: B.T. Basford. Aminoff, Gregori. 1926. Om juveler och ädla stenar. Stockholm: Bonnier. Andrén, Erik. (red.) 2000. Svenskt silversmide: guld- och silverstämplar 1520-1850. (2., utvidgade uppl.) Stockholm: Nordiska museet. Arwas, Victor. 1980. Art Deco. London. Baker, Lillian. 2003. Plastic jewelry of the twentieth century - identification...
Rosa Taikon i utställningen Smycken av Rosa Taikon.

Smycken av Rosa Taikon

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Smycken av Rosa Taikon på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Baker, Lilian. 2003. Plastic jewelry of the twentieth century . Paducah, Ky: Collector Books. Björklund, Bengt O. 2010. Rosa Taikon får medalj. É Romani Glinda, 2010:2. Cederberg, Irka. 2010. Född fördömd: romerna - ett europeiskt dilemma. Stockholm: Leopard. Fonseca, Isabel. 2009. Begrav mig stående: zigenarna och deras resa . Stockholm:...

Småting

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Smycken på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Bonge-Bergengren, Inger. 1994. Av lera och eld: om krukmakare och krukmakargods. Stockholm: Nordiska museet. Bourne, Jonathan och Brett, Vanessa. 1991. Lighting in the domestic interior: Renaissance to Art Nouveau. London: Sotheby's Publications. Cullhed, Per. 2006. Tag och skriv: pennans historia = Take up and write: a history of the pen. Uppsala: Uppsala...

Sidor