Utställningslitteratur

I denna lista finns den litteratur som använts under arbetet med de olika utställningarna på Nordiska museet. Se om du kan hitta mer information om din favoritutställning!

Underbarn - en fotoutställning och en film

Underbarn - en fotoutställning och en film

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Underbarn - en fotoutställning och en film på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Boström, Patrik. 1998. Mary Ellen Mark - att komma nära de okända. Umeå: Institutionen för konstvetenskap, Umeå universitet. Buck, Joan Juliet. 1993. Making her Mark. Vogue (British ed.) 1993: 8 Augusti: 118-123. Mark, Mary Ellen. 1999. Mary Ellen Mark - American odyssey 1963-1999. New York: Aperture.

Väv

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Väv på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Ankert, Kerstin och Ingrid Frankow. 2003. Den svenska trasmattan . Stockholm: Prisma. Bergman, Bo. 2007. Ordens ursprung. Etymologisk ordbok över 2200 ord och uttryck. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Cyrus Zetterström, Ulla. 1977. Handbok i vävning . Stockholm: LT. Dandanell, Birgitta (red.). 1998. Textil tradition . Falun: Dalarnas fornminnes- och...