Utställningslitteratur

I denna lista finns den litteratur som använts under arbetet med de olika utställningarna på Nordiska museet. Se om du kan hitta mer information om din favoritutställning!

Årets julklapp

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Årets julklapp på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Bringeus, Nils-Arvid. 1981. Årets festseder. Stockholm: LT i samarbete med Inst. för folklivsforskning. Swahn, Jan-Öjvind. 1993. Den svenska julboken. Höganäs: Wiken.

Årstafrun

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Årstafrun på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Afzelius, A.A. 1868. Birger Jarl på gården Åhrsta. Ny illustrerad tidning 1868 . Stockholm: Ny illustrerad tidning. Eriksson, Kristina Ekero. 2010. Årstafruns dolda dagböcker . Stockholm: Norstedt. Holmberg, Lillemor. 1994. Årstafruns önskemånad. I Ebbe Schön (red.). I glädje och sorg. Fataburen. Nordiska museets och Skansens årsbok 1995 . Stockholm:...

Änglar

Litteraturen som användes för att skapa utställningen Änglar på Nordiska museet. Materialet går att finna i Nordiska museets bibliotek. Bibeln - julevangeliet . 2007. Örebro: Libris. Swahn, Jan-Öjvind. 2006. Änglar. Bromma: Ordalaget.