Alla gamla är inte lika

2014-07-18 09:00

”Det är så lätt att tro att alla gamla är lika”. Det sa Gunilla, 72 år, när jag besökte henne. Är det så? Under arbetet med utställningen påträffades ofta en bild av de gamla som en ganska homogen grupp, både historiskt och i nutid. Men bakom denna bild kan flera grupper identifieras.

Där finns kvinnor och män, personer med andra kulturella bakgrunder, personer med icke åldersrelaterade funktionshinder och HBTQ-personer, samt de som lever i samhällets utkant, för att nämna några. Dessa berättelser ville jag veta mer om. Men vägen dit var snårig. Det visade sig vara svårt att få kontakt med personer att intervjua. Kanske är det också en av förklaringarna till att äldre framställs som en enda stor homogen grupp. Om ingen frågar så finns det ingen som svarar.

Det utkristalliserade sig att inom dessa grupper fanns också en rangordning där de personer med andra kulturella bakgrunder var mest synliga, representerade med flertalet äldreboenden. Sedan kom äldre personer med funktionsnedsättningar där det fanns några specifika äldreboenden. Likaså några äldreboenden för äldre hemlösa och missbrukare. Men gällande HBTQ-personer finns det tydligen inga som är i behov av äldreomsorg? För något äldreboende har jag inte funnit. Seniorboenden med HBTQ-inriktning finns men var finns äldreboendena. Vad händer då HBTQ-personer som är i behov av äldreomsorg för vård? Ingår de då i den homogena gruppen ädre där alla är lika till ytan?

Det här är ett ämne som kräver mer utrymme. Jag kommer därför berätta närmare om detta i nästa blogginlägg. Ni får möta Josè från Chile, Gunilla som är döv, Aina som är före detta missbrukare och Oscar som är homosexuell. Ni kommer att få ta del av berättelser som ger en bredare bild av dagens gamla.