Arbete pågår: Gamlingar – Hur var det och hur vill du ha det?

2014-06-03 17:54

Äldreomsorgen är ett hett ämne, där vi under den senaste tiden mötts av debatter och tidningsrubriker som berättar om kriser, skandaler och vanvård inom äldreomsorgen. Det är ett ämne som i dag tydligt engagerar och väcker starka känslor, där det finns många åsikter och viljor. Men är detta något nytt? Hur har det sett ut genom historien? Och hur är det egentligen i dag, för personal, anhöriga och de äldre själva.

Ur dessa tankar växte arbetet med Nordiska museets kommande utställning Gamlingar  hur var det och hur vill du ha det? fram. Utställningen har sin grund i historien. Men genom intervjuer med äldre, anhöriga och omsorgspersonal speglas bilden av i dag.

Ett ämne som berör

Ämnet berör oss alla, att bli gammal är en av delarna i ett levt liv. Precis som att vara barn, ungdom och vuxen så blir vi också gamla.  Vi i projektet precis som ni som läser detta kommer att vara eller redan är i kontakt med äldreomsorgen som anhöriga och med stor sannolikhet kommer vi alla själva att behöva omsorg så småningom. Den här utställningen handlar om en del av livet.

Vi som arbetar med innehållet i denna utställning är jag Cecilia Wallquist samt mina intendentkollegor Leif Wallin och Cecilia Hammarlund-Larsson, samt producenten Lena Landerberg. Men när utställningen öppnar för er alla att besöka så har fler personer både från Nordiska museet och utanför bidragit i både stort och smått till utställningen. En del av dem kommer ni att få möta i denna blogg.

Arbetet med utställningen tar fart

2013 startade det aktiva arbetet med utställningen Gamlingar  hur var det och hur vill du ha det? Då började kunskaperna inom ämnet inhämtas på olika sätt, dels genom att ta del av tidigare forskning och dels genom timmar i olika arkiv för att finna information som kanske inte tidigare belysts. Då ämnet äldreomsorg genom tiderna fram till i dag är ett stort ämne att greppa delade vi upp ansvaret mellan oss. Leif Wallin och Cecilia Hammarlund Larsson har arbetet med den historiska delen, hur det var förr. Stämmer det att gammal knuffades utför ättestupor?

Mitt ansvar blev dagens äldreomsorg, hur den upplevs inifrån. För att komma så nära den upplevda vardagens verklighet byggdes detta arbete på personliga möten. Personliga intervjuer med dem som tidningsrubriker och debatter verkligen handlar om. Hur vardagen i äldreomsorgen ser ut för personalen, de anhöriga och framför allt för de vars röster kanske inte alltid lyssnas till, de gamla själva.

Arbetet påverkar oss

I en utställningsprocess är arbetet så intensivt att utställningens ämne blir något man bär med sig både under arbetsdagen och på fritiden. I detta arbete har det varit extra tydligt.

Arbetet med utställningen har påverkat oss alla i projektet. Redan efter en kort tid insåg vi att arbetet med denna utställning inte skulle likna något vi tidigare gjort. Ingen av oss skulle gå oberörd ifrån detta, vi skulle få insikter och erfarenheter som vi alla kommer att bära med oss.