Arkivbloggen

I Arkivbloggen går det att läsa om om det fantastiska material som finns i Nordiska museets arkiv.

Vikten av effektiva hyllor

2015-04-16 15:16
Foto: Christel Kraft, Nordiska museet.

Nu har arkivet stängt för allmänheten, och flyttarbetet pågår för fullt.

I första bilden till vänster kan man se Jonas Stenlund från Bruynzeel Storage Systems som visar var de nya hyllorna ska stå. Agneta Klang Zättlin, som är pappersarkivarie, hoppas att allt ska få plats. Och med utrymme för kommande accessioner förstås.

De olika arkiven formatsepareras för att de nya arkivhyllorna ska utnyttjas så effektivt som möjligt. Detta arbete pågår för fullt. Tomas Fermelin har tillverkat en mätsticka för ändamålet med de olika formaten på arkivkapslar och -lådor markerade. Arkivchefen Jonas Engman demonstrerar.

De sista besökarna

2015-03-27 14:13
Sus Soddu tittar på bilder från NK. I år är det 100 år sedan varuhuset på Hamngatan i Stockholm öppnade. En händelse värd att uppmärksamma. Foto: Christel Kraft.Marie Ulväng fotar så kallade arbetsbilder med egen kamera, något som har blivit allt vanligare på senare år. Det innebär en skonsammare hantering av arkivmaterialet än den traditionella kopieringen. Foto: Christel Kraft.

I onsdags kom de sista besökarna till arkivet på Linnégatan.

En av dem var Marie Ulväng från ekonomisk- historiska institutionen i Uppsala. För sitt forskningsprojekt om kvinnors hemarbete 1870–1930 går hon igenom några av museets frågelistor. ”Ett kvalitativt berättande” kallar hon frågelistsvaren, som hon kombinerar med annat material, till exempel bouppteckningar.

Också för några år sedan var Marie en flitig besökare. I hennes avhandling om böndernas kläder i Härjedalen på 1800-talet (Klädekonomi och klädkultur, 2012) är frågelistor en viktig materialkategori.

Nu är arkivet stängt för besök tills det att vi öppnar igen inne i Nordiska museet 2016.

Fem frågor om arkivflytten

2015-03-09 08:00

Fem frågor till projektledaren för Nordiska museets arkivs flytt till museibyggnaden.

Vem är du?

–Jag heter Karin Neander och är ganska nybliven arkivarie. Men innan jag kom hit jobbade jag i över tjugo år på RAÄ som arkeolog. Där hade jag ofta rollen som projektledare.

Vad är roligast i arbetet med Flyttprojektet?

–Många saker är roliga men fram för allt att hela tiden hantera och lära sig nya saker.

Vilken är den största utmaningen?

–Förutsättningarna. Det är kort om tid och många oordnade arkiv.

Varför blev du arkivarie?

–Jag behövde byta bana och arkivarieyrket ligger nära arkeologin. Jag tycker helt enkelt om gamla grejer, det är den sortens material jag vill arbeta med. Nordiska museets arkiv har det roligaste material jag kan tänka mig.

Har du något favoritmaterial i arkivsamlingarna?

–Det skulle jag säkert ha om jag hade tid att titta i det (skratt). Men det finns ett arkiv som jag absolut kommer att återvända som besökare för att titta på: Firma möbelkultur. En firma som arbetade med att inreda hela miljöer på 1930-40-talet. Vi hittade det i en låda där allt låg huller om buller...fotografier och vackra akvareller.

Wall, Tora

Arkivarie (tjänstledig)

Avdelning Kulturhistoria

08-519 546 23

tora.wall@nordiskamuseet.se

Arkivet flyttar till museibyggnaden

2015-03-03 17:11
Foto: Emma Fredriksson, Nordiska museet.Foto: Emma Fredriksson, Nordiska museet.Foto: Emma Fredriksson, Nordiska museet.

På Nordiska museets arkiv råder just nu febril verksamhet, trots att det är stängt för besökare. Under våren och hösten flyttas nämligen allt material och alla arbetsplatser till Nordiska museets huvudbyggnad på Djurgården.

Där kommer arkivet att, efter årsskiftet 2015/16, ta emot i en gemensam expedition med våra kollegor på biblioteket. Detta kommer att underlätta arbetet för forskare och förhoppningsvis blir det ännu fler som hittar till arkivet. Dessutom tycker vi att det skall bli roligt att arkiv, bibliotek och utställningar åter finns samlade under samma tak!

Förutsättningarna i de nya lokalerna är annorlunda än i de gamla. Det betyder att vi måste tänka annorlunda och (ibland) organisera materialet på nya sätt. En del material behöver till exempel läggas i nya kartonger och en del sorteras om efter storlek.

Några positiv bieffekter av att materialet nu får en grundlig genomgång är att vi upptäcker glömda skatter, hittar material i behov av vård och får en ännu bättre överblick av våra samlingar.

I den här bloggen kommer du att kunna följa arbetet med flytten, se exempel på delar av det fantastiska materialet i arkivet och få en inblick i hur arbetet ser ut bakom kulisserna på ett kulturhistoriskt arkiv.

Har du ett pågående forskningsprojekt och behöver tillgång till arkivets material så tar vi, fram till den 31:e mars, emot förbokade besök på onsdagar i mån av tid och plats. Maila till arkivet@nordiskamuseet.se för bokning av besök. 

 

Efter detta datum är arkivet helt stängt och öppnar igen efter årsskiftet 2015/16. Läs mer om arkivflytten här.

Wall, Tora

Arkivarie (tjänstledig)

Avdelning Kulturhistoria

08-519 546 23

tora.wall@nordiskamuseet.se

Sidor

Subscribe to