Även andra kulturer har gamla som behöver omsorg

2014-08-06 11:51

Att nå bakom den homogena bilden av äldreomsorgens äldre var inte lätt.  När det gällde att komma i kontakt med äldre personer med annan kulturell bakgrund än min egen fick jag en tydlig erfarenhet av att vara utestängd. Med mina begränsningar i språk och naturliga ingångar kunde jag inte ensam knyta kontakter att få intervjua. De kanaler som vanligen används för att nå personer att intervjua räckte inte. Det blev mitt personliga kontaktnät som fick vittjas.

Med hjälp av Rossi från Chile och Faisa från Irak öppnades vägen. Hela detta arbete var beroende av deras och andras hjälp, framför allt för att knyta kontakter, slå igenom språkbarriärer och ge förtroende. En mycket nyttig erfarenhet för mig, att inte riktigt kunna förstå och hänga med i samtal som jag själv initierat. Och att titeln Intendent från Nordiska museet inte per automatik inger förtroende. I stället måste förtroendet förtjänas och bestyrkas av andra .

Berättelserna handlade mycket om språkbegränsningar och kulturell oförståelse. Svårigheter jag själv fick uppleva när mitt språk inte räckte. José, 83 år, berättade om sitt boende på ett svensktalande äldreboende. När han berättade om den tiden brast hans röst. Där var det ingen som talade hans språk och förstod hans kultur. Han upplevde det som att vara inspärrad och isolerad. Först när han flyttade in på ett spansktalande äldreboende i Midsommarkransen blev han delaktig och upplevde det som att komma hem.

Men det som slog mig mest var att upplevelserna som äldre i Sverige är tydligt samstämmig på en punkt. Ensamheten är densamma, oavsett språk och kulturell bakgrund. 

José har 7 barn, 23 barnbarn och 14 barnbarnsbarn men säger ändå: ”Trots allt bra så har jag aldrig varit så ensam som nu och det sörjer jag över”. En ensamhet som inte enbart handlar om fysisk ensamhet utan även om ensamhet utan de forna sociala sammanhangen, ensamheten genom kroppens begränsningar, ensamheten i insikten att det mesta av livet är levt och framåt finns endast en enda tydlig väg.