Även i samhällets utkanter finns det äldre

2014-10-20 11:03

Aina 74 år har levt större delen av sitt liv i samhällets utkant. Hennes vardag har varit missbruket och i missbrukets spår även kriminalitet, prostitution, våld och hemlöshet.

Det är svårt för Aina att vara beroende av äldreomsorg. Hon litar inte på någon, det har livet lärt henne. Med de erfarenheter hon bär med sig från livet har Aina mycket svårt att tro på omtanke och omvårdnad. För i hennes liv har vård alltid förknippats med tvång.

Hon är övertygad om att det finns någon form av konspiration mot henne, kanske för att hon vet saker som ingen vill ska komma ut. Aina vet att hon blir bestulen, Aina vet att personalen ser ner på henne och Aina vet att ingen lyssnar på henne.  Hon upplever det som att ingen tror på henne, men hon vill att jag ska göra det.

Jag tror på Aina, jag tror att detta är hennes verklighet. Oavsett om andra, utifrån deras synvinkel, med säkerhet kan säga att det inte stämmer.

Men det handlar inte om dem nu, det handlar om Aina, och hon upplever sin verklighet så här, oavsett hur omtänksam personalen än är, så är det här Ainas verklighet. Genom livet formas våra individuella referensramar, de påverkas av så väl gott som ont och dessa upphör inte vid en viss ålder.