Hur tänker du kring ljus och belysning?

2016-02-25 14:54
Hur mysigt skulle detta ha varit utan artificiell belysning ute och inne? Foto: Karl-Erik Granath, 1960-tal. Nordiska museets arkiv.Dan Waldetoft, intendent vid Nordiska museets arkiv, inväntar frågelistsvaren i halvmörker. Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.

Nu är Nordiska museets frågelista om belysning klar. Besvara den gärna!

En frågelista är ett formulär med frågor om ett ämne museet vill veta mera om. Människan i centrum är Nordiska museets paroll och människan är den mittpunkt kring vilken museets verksamhet kretsar. Under 2015 förvärvades lampor till museisamlingen, i år vill vi samla in information om hur lampor, ljus, slingor, lyktor och andra belysningsföremål används av människor som lever i Sverige.

Min kollega Dan och jag har slagit våra kloka huvuden ihop för att formulera öppna frågor om belysning som kan fungera som stöd vid skrivandet. Frågorna behandlar allt från allmänljus och mysbelysning  till mörkerrädsla och om det årstidsbundna ljuset påverkar hur du mår. Och hur är det med ljusslingorna i träden som sattes upp till advent, har du dem uppsatta fortfarande?

Om du har möjlighet, avsätt gärna någon tid till att svara på frågorna. Frågelistorna blir värdefulla tidsdokument som används av oss på museet och av forskare, studenter och andra, som vill ha en bild av livet i Sverige inom ett visst bestämt område.

Nordiska museet har sänt ut frågelistor till skrivande ”meddelare” sedan 1920-talet. Ortsmeddelare intervjuade äldre människor för att nå så långt tillbaka i tiden som möjligt.  Sedan 1960-talet intresserar sig museet främst för meddelarnas egna erfarenheter och minnen. Då blir tidsperspektivet kortare och frågelistorna kanske också säkrare som källa. De moderna frågelistorna är en del av samtidsdokumentationen och vi strävar efter att dagens meddelare kommer från olika generationer och har olika social och etnisk tillhörighet.

Frågelistverksamheten är i behov av nya medarbetare. Hör av dig till dan.waldetoft@nordiskamuseet.se om du är intresserad av att skriva och berätta om ditt liv och dig själv ur olika aspekter. Vi skickar ut en eller två frågelistor om året. Du är förstås också välkommen att svara via e-post.

Den nu aktuella frågelistan, Nm 245 Belysning, handlar som sagt om belysningen i hemmet och om uppfattningar om ljus och mörker där. Förhoppningsvis ger den inspiration och underlag till höstens stora belysningsutställning. Du hittar den och alla andra frågelistor här!

Ta chansen att gå till historien med dina belysningstankar och erfarenheter!