Bland hagmarker och åkertegar

Följ med markskötaren Mats Norström på Julita gård under de omfattande hagmarksrestaureringarna och arbetet på de små åkertegarna.