Bland hagmarker och åkertegar

Följ med markskötaren Mats Norström på Julita gård under de omfattande hagmarksrestaureringarna och arbetet på de små åkertegarna.

Från skog till hage

2015-04-09 11:13
Risinge hage under restaurering. Lägg märke till stängslet av kluvna ekstolpar. Foto: Nordiska museet.Fattigstugan i Nybble hage. Snart är gräset grönt både i hagen och på torvtaket. Foto: Nordiska museet.

Här i mitt första inlägg hade jag tänkt att dels presentera mig själv och dels Julita gård från ett ”hagmarksperspektiv”. I stora drag hade jag tänkt att ni skulle få följa mig och mina kollegor under ett arbetsår och uppleva årstidernas växlingar i text och bild. Ni ska få ta del av markernas förvandling från skog till hage, eller från puppa till imago om ni så vill.

Ni skall få ta del av både fysiska vedermödor och glädjeämnen, men även lite av mina personliga reflektioner kring projektet. Vidare vill jag försöka förmedla lite lärdomar och erfarenheter, och kanske inspirera er till att utföra kulturmiljövård själva. Bloggen skall vända sig både till den allmänt intresserade och till den som är mitt uppe i sitt eget kulturmiljövårdande arbete.

Jag som är markskötare är en före detta lantbrukare och är 56 år gammal (så jag har nästan varit med på den gamla tiden). Jag trivs i skog och mark och har sedan gammalt ett intresse för kulturmiljövård. Jag är dock ingen professor eller forskare, och kan inte hela floran och faunan på latin. Men jag njuter ändå av de fenomen och upplevelser jag får i markerna, och hoppas genom mina bondeögon kunna förmedla mina intryck till er. Jag har även ett stort intresse för agrarhistoria och har gått en kortare kurs i ämnet. Jag brukar skoja och säga att jag lever 100 år för sent och skulle inte haft något emot att bo och verka på Julita gård på den tiden.

Om vi ska gå över till att kort presentera Julita gårds hagmarker ska vi först komma ihåg att det redan finns stora arealer i god hävd. Sedan några år tillbaka pågår dock ett projekt för att restaurera hagmarker. Dessa marker är delvis igenvuxna och liknar i dagsläget mest skogsmark. Träd kommer att avverkas och toppar och grenar att bortforslas och flisas. Därefter kommer det att sättas upp stängsel och djur kommer att beta de blivande hagmarkerna. Alla de hagar som redan är i god hävd har ju naturligtvis egna namn som exempelvis Oxhagen och Gryts hage. Även de hagar som är under restaurering har sina specifika namn men mer om det i senare inlägg.

Vi ska i detta sammanhang inte glömma de små åkertegarna runt torpen som finns på gårdens ägor. Den ursprungliga miljön runt dessa ska i möjligaste mån bevaras. Dessa marker hålls idag öppna med traktordriven betesputs kompletterad med manuell gräsröjning. Även detta projekt återkommer jag till i senare inlägg.

Med förhoppning om att denna korta presentation av att följa årstiderna bland hagar och åkertegar lockat dig att följa bloggen!

Sidor

Subscribe to