Byggnadsvår(d) på Julita gård

2015-04-28 15:55
Livstallet på Julita gård med utsikt över sjön Öljaren. Foto: Nordiska museet.

För drygt en månad sedan kom våren till Julita gård. Efter en längre period av inomhusarbete för våra hantverkare, påbörjas nu arbetet med att vårda bebyggelsens exteriör. Taköversyn, fönstermålning och andra reparationer är något som hela tiden pågår ute på Julita gård.

Det arbetas även för fullt med Vagnsflygeln som nu på fredag ska öppnas upp som en historisk miljö, precis som Livstallet gjorde förra året. Här kommer gårdens vagnshall, kontor och bilstall visas upp som de kan ha sett ut på 1920-talet.

I den här bloggen vill jag förmedla mitt arbete med att förvalta bebyggelsen ute på Julita gård ur ett antikvariskt perspektiv. Förutom det löpande underhållet som krävs för att byggnaden inte ska falla samman, och som mer handlar om en rationell fastighetsförvaltning, vill jag visa arbetet med att genomföra reparationer med de material och metoder som historiskt sett har använts. Varför är fönsterkittet rosa på vissa fönster, varför ska vi använda linoljefärg och hur gammalt är egentligen huset Knäppan? Detta är exempel på frågor som jag kommer ge svar på.

Jag vill även förmedla intressanta platser utanför parkområdet som man annars kanske inte får se när man är på besök på Julita gård, så följ bloggen och lär dig mer om denna fantastiska plats!