Ny halm på Härkeberga prästgårds tak

2015-07-17 14:55

Bebyggelsen på Härkeberga prästgård härstammar till sin största del från 1700-talet då prästgårdarna var fungerande jordbruksenheter.

Det var en av prästens förmåner att få bruka den kronojord som avsatts för prästgården. I början av 1900-talet förändrades sättet som Sveriges prästgårdar användes. Prästerna bodde fortfarande på gårdarna men jordbruket sköttes av en arrendator. På sikt ledde detta till att prästgårdarna slutade att användas som bostad för socknens präst. 1916 flyttade den siste prästen från Härkeberga och några år senare, 1923, bildades ett hembygdsgille med syfte att bevara gården som den var.

Sedan 1929 äger Nordiska museet gården. Hembygdsföreningen Härkeberga gille sköter en del av underhållet, ger guidade visningar av gården och snart är det dags för evenemanget Bellmansfirande (mer info: http://www.nordiskamuseet.se/slott-gardar/harkeberga).

Bebyggelsen på Härkeberga fd prästgård är uppförd enligt en centralsvensk gårdstyp med ett portlider som skiljer mangården från fägården.

Taken på Härkeberga prästgård var i stort behov av underhåll. Det tunna lager av vass som låg på taken hade slitits och var på vissa ställen helt borta. På 1920-talet låg inte vass på taken, då täcktes de istället av halm, som troligen var det ursprungliga takmaterialet på byggnaderna. Halmen hade inte bara funktionen av att skydda byggnaderna utan kunde även användas som nödfoder vid missväxtår. Därför lades halmen på taken löst, det vill säga att den inte bands fast utan hölls på plats av tvärgående slanor, eller rafter som de kallas.

Under de arbeten som nu genomförs på Härkeberga prästgård så läggs tre av taken om helt och hållet. Resten får ny halm längs nocken och alla slanor, eller hänglor som de kallas, byts ut mot nya. Halmen läggs obunden.

Härkeberga prästgård utgör en värdefull miljö med höga kulturhistoriska värden och är väl värt ett besök. Passa på nu i sommar och gå en visning eller besök ett evenemang!  Glöm inte att även besöka Härkeberga kyrka som ligger bredvid prästgården. Kyrkan är kanske mest känd för sina praktfulla 1400-talsmålningar av Albertus Pictor.

Härkeberga interör 5.jpg
"Härkeberga interör 5" av Ulf Rydin - Eget arbete. Licensierad under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.