Drama på Urvädersgränd 1744 - september 2014

2014-09-02 14:08

Den 11 september 1744 händer det som inte får hända! Storkyrkans kyrkoherdes treåriga pojke Petrus trillar ut från ett fönster på tredje våningen och faller handlöst ner i stenläggningen på Urvädersgränd. 

Mirakulöst nog klarar han sig utan skador.  Händelsen anses så märkvärdig att den förevigas i ett kopparstick av Eric Geringius (han är inte bara kopparstickare utan också komminister, det vill säga kollega med Petrus pappa). Petrus syster, Ann Sara, använder kopparsticket som förlaga när hon broderar en minnestavla över sin brors märkliga räddning. Vi ser en gatubild med Urvädersgränd och Storkyrkan, ett barn faller från ett fönster och tas emot av en ängel.

Minnesduken är skickligt broderad på cremefärgad sidenatlas. Medaljongen och bilden i silke i schattérsöm och med texten i silver- och guldtråd i läggsöm. Kantlinje av silverlan nedsytt med gult silke. 

PETRUS BERGIUS,
Ett barn på tredje året,
En son af Kyrkoherden
Vid Stora Kyrkan
I Stockholm,
Doct.ANDREAS BERGIUS
Och Et bevis af Guds eviga sanning
Uti Matth XVIII
Jag säger eder att deras (Barnens) Änglar Se alltid
Min Faders ansigte som är i Himmelen
Ty den 11 September år 1744,
Föll han hufvudstupa utur fönstret,
Från tredie våningen uti kyrkoherda huset,
Neder på hårda Stengatan uti urvärsgränden
Utan att taga til Sina lemmar den ringaste Skada.
Här af är Detta
ET EVÄRDELIGIT MINNE;
Ty
Konungar och Förstars råd skal man förtiga,
Men Guds värk skal man härliga prisa och uppenbara
Tab XII
Anna Sara Bergia . Stockholm 1749.

Petrus (Petter) Bergius blev så småningom kontorsskrivare i Riksbanken och senare hovkvartermästare.

Källor