En negariva från Skåne – augusti 2015

2015-08-01 01:00
Foto: Hannes Anderzén, Nordiska museet.Foto: Hannes Anderzén, Nordiska museet.

Detta är en Negariva – kanske något av det mest värdefulla Nordiska museets har i sina samlingar.

Räfsan, eller riva som redskapet kallas i Skåne, användes vid sädesskörden. Med den räfsades säden, som skördats med lie, ihop till högar för att bindas till kärvar.

Kvinnorna kunde tävla om vem som snabbast fördelade den liggande säden i lagom stora högar. Arbetet utfördes springandes med räfsan längs med raderna av avslagen säd.

Förstavelsen ”nega” kan möjligen komma ifrån att man skulle böja på knäna, niga, då man arbetade med rivan.

En museitjänsteman från Nordiska museet letade i åratal efter en negariva i Skåne. Många visste vad han frågade efter men ingen sådan räfsa verkade finnas bevarad. Att ett förut så vanligt redskap var helt försvunnet var en stor sorg.

En sommardag 1960 svarade en bonde från Lilla Isie ”En negariva, dé har jag en på loftet”. Glädjen var stor då museitjänstemannen stolt åkte upp till Stockholm med räfsan i sin bil. Negarivan presenterades som ett av Nordiska museets viktigaste förvärv det året, i tävlan med silverpjäser och vackra smycken.

Källor

NM. 0261751
Eskeröd, Albert (1973). Jordbruk under femtusen år: redskapen och maskinerna. Stockholm: LT:s förlag.
Svenska akademiens ordbok; uppslagord Nega.