Ett hus för de fattiga

2015-10-23 15:03

Mitt mellan Julita gård och Väsby gård i Södermanland ligger Nybble gamla fattigstuga. Det är en oansenlig putsad byggnad med torvtak, som ligger på en höjd väl synlig från vägen och omsluten av öppna hagmarker. Som de flesta hus bär det på en historia som kan lära oss någonting om dåtiden, för att förstå vår samtid.

Byggnadens historia är lite komplicerad. Fattigstugan uppfördes år 1742 efter att den dåvarande ägaren till Julita gods, Axel Gottlieb Palbitzky, donerade 6000 daler kopparmynt till fattigvården i området. År 1849 var stugan i förfallet skick och en stor renovering genomfördes. Innerväggen revs, nya dörrar och fönster sattes in och ett tegeltak lades på byggnaden.

Vid sekelskiftet 1900 är byggnaden återigen förfallen. Då var det Arthur Bäckström som ägde Julita och istället för att rusta upp huset så uppförde han ett nytt ålderdomshem på andra sidan vägen. Den gamla fattigstugan fick stå kvar och användes bland annat som potatiskällare. På 1940-talet tor Nordiska museet över Julita gård och den gamla fattigstugan återställdes till sitt tidigare utseende med torvtak.

På senare år har huset stått och förfallit. På grund av fuktproblemhade golvet rivits ut och taket var otätt. Förra året lades torvtaket om och i år har arbeten påbörjats med byggnadens interiör. Ett nytt golv har lagts in och nästa steg är att åtgärda väggarna. Under den grå kulören, som härstammar från 1940-talets återställande, fanns en vacker stänkmålning med gulröd botten och svarta stänk.Tanken är nu att väggarna återigen ska bli stänkmålade.

Som del av fattigvårdens historia är den gamla stugan viktig och tillsammans med, det vid sekelskiftet uppförda, ålderdomshemmet berättar de om välfärdssamhällets framväxt. Byggnaden utgör den fysiska minnesbärare som gör denna historia tydlig idag.

I Nordiska museets och Skansens årsbok 2015, Fataburen, kommer du senare i höst att kunna läsa lite mer om några av de personer som bott i fattigstugan.

Taggar
ByggnadsvårdFattigvårdFattigstugaFattighusStänkmålning