Fotografregister med nya möjligheter

2016-11-14 13:37

Har du äldre fotografier med fina signaturer och stämplar, och vill veta mer om fotografen eller ateljén,som skapade dem? Skriver du om äldre tiders fotografer på din ort?  Behöver du veta om bilderna i föreningens arkiv ännu skyddas av upphovsrätt?

Då kanske Fotografregistret (Sverige) kan vara till hjälp för dig? Registret utvecklades 2008 vid Nordiska museets Fotosekretariat under namnet Nationella fotografregistret. Det kom till för att museer och andra kulturarvsinstitutioner skulle kunna hjälpas åt att kartlägga och beskriva sina samlingar av fotografi på ett likartat sätt, och att hitta upphovsmännen bakom dem. I registret finns idag närmare 2700 namn på fotografer som varit verksamma i Sverige från fotografikonstens begynnelse och drygt 300 olika ateljéer.  Sedan 2012 administreras registret av Nordiska museets arkiv.

Under 2015 flyttades registret från museets egen webbplats till en gemensam plattform som heter Kulturnav. Det är en webbplats där kulturarvssektorn i Sverige och Norge kan dels dela register och listor med varandra och därmed beskriva samlingar på samma sätt, och dels öppnar upp för den som är specialinteresserad att själv komma in med tillägg och förslag. Vem som helst som är inloggad kan också ladda ned listorna för eget bruk.

Nationella fotografregistret NFR bytte samtidigt namn till Fotografregistret (Sverige) eftersom KulturNav även innehåller ett fotografregister med uppgifter om norska fotografer. Förutom fotografregistret /(Sverige) finns även en lista med Fotograffirmor (Sverige).

Fyra institutioner samarbetar idag kring gemensamma auktoriteter och vokabulär för att registrera och kunna beskriva det fotografiska kulturarvet i Sverige på ett enhetligt sätt. I samarbetet ingår förutom Nordiska museet, som är ansvarig för innehållet, Riksantikvarieämbetet, Stockholms stadsmuseum, och Malmö museer. Målet är att ett samarbete ska ge bättre kvalitet, sökbarhet och användbarhet i informationen vi sprider om det fotografiska kulturarvet.

De listor som handlar om fotografi samlas i ett så kallat Projekt i KulturNav med namnet Kulturhistorisk fotografi (Sverige).

Vem som helst kan söka i registren. Genom att registrera dig som användare med ett eget login i KulturNav kan du även komma igång med att lämna förslag på förbättringar av posterna. Saknar du ett namn? Logga in och föreslå en ny post. Vet du adressen på en ateljé som inte finns angiven? Klicka på pennan intill uppgifterna och lämna ett förslag.

Utförligare information om möjligheterna i registret och hur du söker hittar du här

Undertecknad är ansvarig för registret. Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig!