Gåstol av trä – maj 2015

2015-04-28 14:57
Barnkammare med lekande barn i olika åldrar, Holland, oljemålning av Cornelis de Vos (1584-1651). Foto: Nordiska museet.Dockan har tillhört en flicka som växte upp på Maria prästgård på Södermalm i Stockholm, 1860-talet. Foto: Nordiska museet.

Gåstolen av trä med fyra ”fötter” kommer från en småländsk by och är troligen tillverkad kring förra sekelskiftet.

Den är ett av många redskap som använts för gångträning eller barntillsyn i både slott och stuga. Barnet placerades i hålet med armarna ovanför kanten och kunde glida fram längs golvet utan att riskera att falla eller komma för nära spisen. På så sätt höll man barnet sysselsatt medan man fick händerna fria för annat. I en uppteckning från Småland berättar en man:

”Mina fem barn har gått i en stol som deras far och farbröder gått i, när di blev så stora så di förstod, att räcka armarna jäms med huvudet kröp di dän”. 

Att lära sig gå med hjälp av en gåstol eller vagn har en lång historia. Inom bildkonsten finns många exempel från 1400-talet och framåt, särskilt i framställningar om människans åldrar. Det är inte heller ovanligt med dockor i gåstolar i till exempel dockskåp.

Läkare har länge varnat för att den motoriska utvecklingen försenas vid användning av gåstol, eftersom barnen hoppar över viktiga steg som att krypa och resa sig på egen hand. Ändå säljs numera kanske fler modeller än någonsin. För- och nackdelar diskuteras på bloggar och föräldrasajter. Somliga gillar att barnen blir nöjda och glada över att röra sig fritt, medan andra varnar för olyckor och försämrad motorik.

Källor

Eriksson, Gunilla: Att lära sig gå, Kulturens årsbok, Lund 1960.
Gåstolar – marknadskontroll 2008-2009. Rapport 2009:12. Konsumentverket 2009.
Goodfellow, Caroline: Dockboken: allt om dockor. Stockholm 1994.
Lindström, Ulla: Småbarns tillsyn och träning, Nordiska museets handlingar 94, Uddevalla 1979.
Norvenius, Gunnar: ”’Lära gå’-stolen för småbarn kritiserades redan på 1700-talet", Läkartidningen, nr 51-52, 2002, volym 99.
Nordiska museets arkiv, frågelistsvar EU 51514, Jät, Kinnevalds härad, Småland. Se även frågelista 173 om Barn i krypåldern.
Nordiska museets föremålsdatabas, inv nr NM.0193525, NM.0259552, NM.0252598.