För hundra år sedan

2016-04-29 13:49
C.M Dahlins skottlista från 1916. Julita gårds arkiv.Parken och Lusthuset sett från Stora huset. Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.Fotografi från 1926 på Lusthuset i Parken på Julita gård. Foto: Sven Drakenberg, Nordiska museets arkiv.

När jag skriver detta inlägg är det fredagen den 15:e april 2016 och mycket har förändrats sedan 1916. Men vad hände egentligen på Julita gård precis den här dagen för hundra år sedan?

Arthur Bäckström hade ägt Julita gård sedan 1902 och under de senaste åren hade han arbetat med sitt ”Julita skans”, en slags folkpark med inspiration från Skansen i Stockholm.

Den 15:e april 1916, som var en lördag, såldes nio stycken djur till K.J Sjöstedts kreatursmarknad i Stockholm. Det gällde tre kor, två kvigor, två oxar samt två stutar. Samma dag kom en man vid namn C. M Dahlin, boendes Nybble, in på gårdskontoret på Julita gård. Han lämnade in en ”skottlista” som visade att han skjutit, inte mindre än, 37 kråkor och en skata som han vill ha betalt för. 

Vad gäller byggnadsverksamheten kan vi i dagsverkslistorna läsa att man arbetade med uppförandet av Lusthuset i parken. Möjligen var det Alfred och Seth Gustafsson som gjorde det denna lördag. I de ekonomiska handlingarna framgår att målaren Törnblom också arbetade med Lusthuset. Dekorationsmåleriet stod ”artisten” C Forslund för.

Till byggnaden gick det åt 2000 spik i olika längder samt plank och bräder för 86 kronor. Totalt kostade Lusthuset 2 287 kronor att uppföra 1916, vilket idag motsvarar ca 85 000 kronor (Enligt Edvinsson, Rodney, och Söderberg, Johan, 2011, A Consumer Price Index for Sweden 1290-2008, Review of Income and Wealth, vol. 57 (2), sid. 270-292).

Arthur Bäckström hade sett ut en kulle, öster om Stora huset och parken, som lusthuset skulle placeras på. Syftet var att förstärka parkens centralperspektiv. Byggnaden uppfördes som en kopia av lusthuset som står vid Skogaholms herrgård på Skansen i Stockholm. Originalet flyttades till Skansen från Söderköping, där det stått sedan slutet av 1600-talet (se bild).

Ute i Europa pågick ett brinnande krig. Första världskriget var brytpunkten mellan gammalt och nytt, en fruktansvärd påminnelse om hur snabbt den tekniska utvecklingen gått under industrialiseringen. På Julita gård verkar detta inte påverkat vardagen, åtminstone inte lördagen den 15:e april.

Se så, ut i vårsolen nu och vårda era byggnader!

Läs mer om Skogaholms herrgård på Skansens hemsida.