Husköket - Tips från Hushållningsjournalerna år 1776 - 1813

2018-05-28 16:05
Några nummer av Hushållningsjournalen

Vid några tillfällen under min tid som byggnadsantikvarie har jag stött på texter ur hushållningsjournalerna. Det kan handla om recept på färger, eller andra råd som berör byggnader.

 Hushållningsjournalerna gavs ut av Patriotiska sällskapet mellan åren 1766 och 1813, sällskapet bildades redan på 1760-talet och hade som syfte att utveckla lantbruket genom att sprida information och kunskap. Det kunde beröra allt från biodling, nya jordbruksredskap eller hur byggnaderna skulle underhållas. Journalerna blev kanalen ut till folket och den gavs ut månadsvis som en tidsskrift.

Jag blev genast nyfiken på texterna och har nu plockat ut några delar som behandlar byggnadsvård. Istället för att behandla texterna på ett teoretiskt plan så ville jag pröva råden praktiskt, det var ju trots allt det som de var till för när de en gång skrevs!

Jag och min kollega Per Larsson, intendent för lantburkssamlingarna på Nordiska museet, provade helt enkelt ett av råden och filmade det. Artikeln har titeln ”Besparing af färger wid slät enfärgad oljefärg”, hämtad från 1778 års journal.  Inspelningen skedde kring jul/nyår 2017.

Låt mig därför presentera första avsnittet av Husköket!

 

 

Taggar
Julita gårdNordiska museetByggnadsvårdlinoljefärgfärgfärgtyphushållningsjournalTest ämne Nordiskt ljus