Med samerna i högfjällen - februari 2014

2014-02-01 12:42

Målningen Isbro utfördes av Emilie Demant Hatt, dansk konstnär och författare, 1944. Under en resa i de nordligaste samiska områdena i Norge och Sverige 1904 blev hon djupt fascinerad av den samiska kulturen. Efter hemkomsten studerade hon samiska språk vid Köpenhamns universitet för att tre år senare återvända till Lappland. Under åtta månader levde hon tillsammans med nomadiserande samiska familjer och följde dem på sommar- och vintervandringar. 1913 publicerade hon boken Med Lapperne i Højfjeldet i vilken hon skildrade sina iakttagelser och upplevelser.

Emilie utgav 1922 boken Ved ilden, en samling samiska berättelser och sägner illustrerade med hennes linoleumtryck. Under andra halvan av 1930-talet påbörjade Demant Hatt en svit oljemålningar med motiv från Lappland. Målningarna är inte etnografiskt beskrivande utan speglar hennes minnen och intryck från tidigare upplevelser i Lappland. Målningen Isbro är en av målningarna i denna svit. Under vårflyttningen hade Emilie Demant Hatt och hennes samiska värdfolk varit tvungna att ta sig över en forsande älv på en smal och hal bro av is. Det var en farofylld vandring som både skrämde och fascinerade konstnären. Vandringen över isbron finns beskriven i boken Med Lapperne i Højfjeldet.

På sin resa 1904 sammanträffade Emilie Demant hatt med den samiske jägaren och fiskaren Johan Turi (1853-1936). Hon hjälpte honom att skriva en bok om samernas liv. Turis Muittalus samid birra. En bog om Lappernes liv, den första boken om samiskt liv skriven på samiska av en same, utkom 1910 och kom att översättas till många språk.

Emilie Demant Hatt ville sprida kunskap om samernas liv och historia och rikta samtidens uppmärksamhet mot samernas trängda situation och brist på rättigheter. I samband med att hon 1940 mottog Nordiska museets utmärkelse Hazeliusmedaljen höll hon ett föredrag om Johan Turi. Föredraget avslutade hon med följande formulering: ”Turis Bog är en Bønskrift! En brændende Bøn fra Laplands Hjerte, et Raab om Retfærdighet for Nomaderne i Skandinavien – ikke en Bøn im Fattigunderstøttelse, men en Bøn om at blive forstaaet, en Bøn om Ret til at leve!”

1953 donerade Emilie Demant Hatt 50 av sina oljemålningar med motiv från Lappland, till Nordiska museet.

Källor