Mjölk som färg del 2

2017-03-31 11:21

Utifrån källorna bestämde jag mig för att prova två olika recept, ett som endast innehöll mjölk och krita och en baserad på kvarg.

När man använde sig av mjölk till färg ville man att den skulle innehålla så lite fett som möjligt, därför kunde skummjölk användas. Det verksamma bindemedlet i mjölk är kasein, och genom att syra mjölken kunde man utvinna detta mer koncentrerat (exempelvis kvarg). Då fick man istället en kaseinfärg, som gav en ännu tåligare yta. Kaseinet kunde blandas med kalkpasta till en kalkkaseinfärg, som hade en mycket god vidhäftningsförmåga.  Vanligast bland statare och torpare verkar ha varit att man kritade sina spisar med endast krita och vatten, detta gav dock en färg som inte fäste ordentligt, och som dessutom kritade av sig.

Jag gjorde helt enkelt ett test mellan de två färgtyperna. Till kalkkaseinfärgen använde jag mig av ett recept från Arja Källboms studie av Mjölk- och Kaseinfärger (Hantverkslaboratoriet 2012, s 106). Receptet innehåller:
250g kvarg
25g kalkpasta
och 50g kalkäkta jordpigment (blötlagd över natten)
Då jag eftersträvade en vit färg testade jag att bara blanda i en mindre mängd pigment (i detta fall krita). Blandningen fick stå ett dygn och ströks sedan upp på putsad vägg i 3 skikt, med någon timmes torktid mellan varje strykning. Färgen blev tjock, men fäste bra på underlaget. Tyvärr spjälkade den ur en del och täckningen var inte heller så bra. Troligen orsakades detta av för lite krita.

 

Till mjölkfärgen fanns inget tillgängligt recept, men frågelistsvaren gav en fingervisning och gav också intrycket av att det inte var så noga. Jag blandade enligt följande:
3 delar minimjölk
2 delar krita
Blandningen fick stå över natt så att kritan kunde svälla ordentligt. Färgen blev tunn som välling och ströks upp på samma vis som kalkkaseinfärgen. Den täckte förvånansvärt bra och gav en tålig yta som inte kritar av sig.

Troligen så går det att få en färg med mycket bättre egenskaper med hjälp av kvarg än med mjölk, då den innehåller mer kasein. I mitt fall så vinner ändå mjölkfärgen, inte bara för att den var enkel att blanda till med få ingredienser. Mjölkfärgen passar även bäst för den kulturhistoriska kontext som den ska användas till på Julita gård.