Några rader om skeppsrået och andra rån

2015-01-14 16:18
Modell av skeppet Vasa på Vasamuseet

I förra veckan hade jag ett ärende till Vasamuseet och passade på att gå runt en stund i utställningarna. Då kom jag att tänka på en förfrågan från en forskare som jag fick för några år sedan.

Han arbetade, om jag minns rätt, med ett forskningsprojekt kring träskulpturerna på skeppet Vasa och kontaktade mig eftersom han hade hittat en figur som han undrade kunde vara en avbildning av skeppsrået. Därför ville han veta mer om föreställningar kring detta väsen i bondesamhällets folklore. Jag undrar just om han avslutat sitt projekt och vad han kom fram till...

Skeppsrået var ett övernaturligt väsen som troddes vaka över skeppet och varna sjömännen om det var fara å färde. Det tillhör en familj med flera andra rån, en benämning som kommer från ordet råda. Över skogen rådde skogsrået, över hav och sjöar rådde havsrået och sjörået, över bergen och gruvorna bergrået. Gemensamt för dem är att de ofta vakar över ett område där det finns något av värde att hämta - och där det kan vara farligt att vistas. Rået straffar människor som uppför sig respektös och bryter de oskrivna lagar som gäller i olika miljöer men rået kan också vara hjälpsamt. I berättelser om skogsrået händer det att hon varnar ensamma kolare då milan brinner och fiskare kan få hjälp av havsrået för att hinna undan stormen.

Traditionen om skeppsrået ligger nära tomten (som rår över tomten). Det är naturligtvis ingen slump att berättelser och föreställningar om rå ofta finns i miljöer som var farliga och där hjälp var svårt att få om olyckan skulle vara framme. En av folklorens funktioner är att ventilera rädslor - och kanske var tanken på ett vakande rå också en tröst vid ensamma nattpass vid milan eller på havet.

På fotot ser ni en modell av skeppet Vasas förlisning, taget av mig i Vasamuseet utställning.