Nordiska museets samling skissböcker

2017-03-23 13:36
Akvarell av John Arsenius ur ”Skissbok nr 2”. Ämnessamlingen, Skissböcker 43.3_1Skiss av Albert Blombergsson, ”Resa till Dalarna”. Ämnessamlingen, Skissböcker 43.8_1Skiss av Ida Benedicks, Ämnessamlingen, Skissböcker 43.4_1Skiss av Ottilia Adelborg. Ämnessamlingen, Skissböcker 43.1_2Teckning av Erland Heurlin. Ämnessamlingen, Skissböcker 43.18_1

I nordiska museets arkiv finns en stor samling skissböcker. Samlingen består av teckningar och skisser i blyerts, krita och akvarell gjorda av vissa mer och andra mindre kända personer. Flera konstnärer finns representerade i samlingen liksom skickliga amatörer. I skissböckerna skildras människor, djur, byggnader och landskap. Ett flertal innehåller genrebilder och även skämteckningar förekommer. Skissböckerna har kommit in till museet genom gåvor och köp. Tidsmässigt sträcker sig samlingen från 1730 till 1933 med tonvikt på 1800-talet.

Skissböckerna ingår i den så kallade Ämnessamlingen där handlingar från vitt skilda ämnen finns representerade under sina respektive rubriker. Att ordna arkivhandlingar efter ämne var vanligt fram till 1900-talets början. På Nordiska museet fortsatte man med detta en lång bit in på 1900-talet och ämnessamlingarna är idag inarbetade begrepp även om de inte längre fylls på.

Läs mer om Ämnessamlingen och vad som finns i Nordiska museets arkiv här.