Papperspåse för konfekt - oktober 2014

2014-10-01 08:02

Uppror i chokladfabriken.

Den här lilla fodrade papperspåsen från tidigt 1900-tal kommer från Emil Abrahamsons Sockerbageri i Stockholm. Högst upp tronar Abrahamsons varumärke: en stark, ståtlig valkyria med spjut, sköld, brynja och vingprydd hjälm. Men alla starka kvinnor var inte populära i företaget. 1907 blir 60 kvinnor i personalen avskedade för att de sökt medlemskap i Svenska Bageri- och konditoriförbundet. I ett upprört och indignerat reportage från tidningen Social-Demokraten den 30 september står att läsa följande:

”Vi ha helt plötsligt och nog så oväntat fått en föreningsrättsstrid i Stockholm. Man hade eljest trott den tid vara slut, då någon arbetsgivare i Stockholm, centralhärden för landets livliga organisationsverksamhet, skulle våga sig på något så halsbrytande som att kasta ut hos sig anställda arbetare därför att de anslutit sig till sin fackorganisation, Detta har emellertid nu inträffat och typiskt nog riktar sig attacken mot kvinnor. [---] Detta hot förverkligades i lördags f.m. i det att arbeterskorna, när de kommo upp på fabriken av dir. Abrahamson erhöllo besked om att han inte hade något bruk för fackföreningsmedlemmar. Han hade rett sig utan sådana i 20 år och skulle, kan tänka, göra det även i framtiden. Så självsäker är den mannen. Han tillsade dem vidare att komma igen kl 3 för att få sin avlöning. Flickorna hade ej annat val än att göra sig i ordning för att lämna fabriken. En stackars fjanter till bokhållare tyckte visst att detta ej gick fort nog, varför han, sin huvudman kassörskan till behag och sig själv till löje och skam, tog sig för att uppträda som utfösare i bokstavlig bemärkelse. Stackars bokhållare, synd att vi glömde bort namnet.” [---]

Hela texten finns att läsa här: http://stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=27695)

Påsen kan ses i utställningen Socker som visas på Nordiska museet från 3 oktober 2014. Läs mer om utställningen här

Källor