Regnbågsflaggor använda av SL - Juli 2013

2013-07-01 00:00

Dessa regnbågsflaggor har använts av Storstockholms Lokaltrafik under Stockholm Pride / Europride 2008 och är insamlande i samband med Nordiska museet dokumentation av denna festival.

Stockholms Pridefiras sedan 1998 i månadsskiftet juli/augusti. Det är en festival för homo- bi- och transpersoner (HBT-personer) och har sin upprinnelse i Riksförbundet för sexuellt likaberättigandes (RFSL:s) Frigörelsevecka som började firas 1979 och som in sin tur hämtade inspiration från den amerikanska gay-rörelsen.

Flaggorna är så kallade regnbågsflaggor som står för mångfald, respekt för medmänniskor och tolerans. De används framför allt som symbol för homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT-personer). Flaggan skapades i USA av den amerikanske konstnären Gilbert Baker 1978 och har sedan spridit sig runt världen. Bakers flagga bygger i sin tur på flaggkonstnären Anders Holmquists multietniska flagga som han skapade med inspiration från USA:s flagga, där han bytte ut de röda ränderna mot regnbågsfärgade fält.

Denna typ av flaggor inköptes av Storstockholms Lokaltrafik (SL) för att användas på alla bussar och spårvagnar under Stockholm Pride. Sedan flera år har SL vid allmänna flaggdagar använt Svenska flaggor på bussar och spårvagnar samt på Europadagen EU-flaggor. Regnbågsflaggorna skapade viss debatt, dels om hur det gått till då SL:s styrelse i en skrivelse till SL:s VD förordade sponsring av Pridefestivalen, trots att det enligt SL:s regler är VD:n som ska besluta om sponsring och inte politikerna i styrelsen. Dels om lämpligheten att ha regnbågsflaggor på bussarna. Debatten förekom i media och i olika diskussionsforum på nätet där en hel del homofoba åsikter framkom. Sedan 2008 har SL använt sig av dessa flaggor under Pride.

2008, då flaggorna samlades in till museet, var Stockholm Pride även värd för Europride, varför firandet var mer omfattande än tidigare år. Dokumentationen av festivalen inbegrep deltagande i olika evenemang, intervjuer av deltagare samt insamlande av föremål. En fotograf deltog också. Materialet finns nu i Nordiska museets arkiv och föremålsmagasin. Allt material är inte åtkomligt för allmänheten då det fortfarande kan innebära en viss risk att vara offentlig med sin HBT-tillhörighet.