Staketet kring Julita skans

2016-06-07 15:54
Fotografi av detalj från en tavla som hänger i Stora huset. Tavlan är daterad 1911 och visar bland annat Julita skans med Smedjestugan och Davikaboden. Mellan byggnaderna syns en del av det staket som löpte kring området. Foto: Mari Modig, Nordiska museet.Fotografi av Smedjestugan och Davikaboden. Mellan dem syns staketet med de stora portarna. Foto: Nordiska museets arkiv.Turistkarta från 1935. Staketets sträckning vid tiden är markerat i rött. Julita gårds arkiv.Julita gårds timmerman Ragnar funderar över stolparnas placering. Foto: Fredrik Ehlton, Nordiska museet.

1907 påbörjar Arthur Bäckström sin uppbyggnad av Julita skans. Den kulturhistoriskt intresserade löjtnanten på Julita gård ville, med Skansen i Stockholm som förebild, uppföra sitt eget museum.

Hans mor, Lilly Bäckström , var god vän med Arthur Hazelius som i Stockholm hade grundat Nordiska museet och Skansen. Starkt påverkad av tidens ideal och nationalromatiska idéer byggde Arthur Bäckström om en gammal smedja på Julita gård till museum. Interiören skulle efterlikna ett allmogehem med stor mängd dekormåleri. Den ombyggda smedjan fylldes med antika föremål som Bäckström köpt in på auktioner runt om i socknen.

När smedjan stod klar påbörjades även arbetet med att flytta olika byggnader till platsen. Många av dem kom från gårdens ägor. Vid återuppförandet på Julita skans ändrades de något från sitt ursprungliga utseende. Bland annat så byggdes svalgångsboden från Österby till med en bänk under ett tak. Allt var rikt dekorerat med snickarglädje som var målad i vitt, byggnaderna målades röda.

Omkring år 1910 hade en liten pittoresk bebyggelsemiljö bildats med loftbodar, torpstugor och en bastu. Man påbörjade nu arbetet med att sätta upp ett staket runt byggnaderna. Resultatet blev en park i parken där staketet skapade en lantlig rumslighet i herrgårdsmiljön. Även staketet målades rött med vita detaljer. När Julita skans byggdes ut alltmer med ett större museum och en kyrka, växte också området. På kartan kan ni se hur staketet var draget år 1935.
När Nordiska museet tog över Julita gård i början av 1940-talet, revs staketet då det var i dåligt skick. De passade heller inte in i den bild man ville ge av Julita skans. Istället för en sorts hemtrevlig folkpark skulle byggnaderna visas upp i ett mer äkta tillstånd.

Nu arbetar vi med ett återuppförande av staketet med en början på sträckningen mellan Smedjestugan och Davikaboden. Även bänken vid Österbyboden kommer att rekonstrueras. Utifrån äldre bilder, räkenskapshandlingar och annat arkivmaterial tror vi oss komma ganska nära verkligheten. Portarna i staketet finns kvar och kommer att återanvändas!

Arbetet kommer att pågå under sommaren 2016 och på Jordbrukets dag den 2 juli kommer vi finnas på plats och svara på frågor. Vid Julita skans kommer det då även finnas ett ”byggnadsvårdstorg” där olika hantverkare från Nätverket för Byggnadsvård i Södermanland visar upp sina yrken. Sörmlands museums byggnadsantikvarier finns även på plats för att ge råd om byggnadsvård

Vill du läsa mer om Julita skans så finns det en artikel om det i årets Fataburen som har temat Skansen 125 år.