Stickade vantar med bildmotiv – februari 2015

2015-01-27 10:40

"4137 Ett par vantar fr. Dalsland. Af egendomligt mönster. Köpta af gifvaren för ungefär 10 år sedan på Vänersborgs torg af en bonde från Dalsland. Märkta: '1855.' Tämligen malätna. G[åva] . af revisionssekreter. G. Ryding i Stockholm i mars eller apr. 1874. Bil. Ryding."

De här vantarna bär på en hemlighet. De är tvåfärgsstickade och mönstrade med figurer, djur, stjärnor, bokstäver och siffror i vitt mot en mörk bakgrund. På handryggen framträder motivet av en kyrka. Det som gör vantarna så speciella är just den stora motivrikedomen med religiösa budskap.

Varför har någon, år 1855, valt att sticka ett par vantar med alla dessa figurer?

Motivförlagor och symboler från både den folkliga- och den kristna miljön är en möjlig väg till svaret. Studier av bibliska berättelser är en viktig källa till kunskap men forskaren måste också sätta sig in i tidsandan när vantarna tillverkades. Vid mitten av 1800-talet pågick olika religiösa strömningar, väckelserörelser, i vårt land. 1800-talsväckelsen samlade anhängare från alla folkskikt men främst bönder och industriarbetare. Redan i redan i slutet av 1800-talet verkade kvinnor som evangelister och missionärer. Vantarnas motiv illustrerar troligen fem bibliska berättelser som berör livsförändrande möten med gud.

  • En figur bär på något som liknar ett halster vilket kan handla om berättelsen om helgonlegenden Sankt Lars.
  • Inskriptionen 1M16 kan tolkas som ”1Moseboken, kapitel 16” och berättelsen om Hagars flykt i öknen.
  • Stenen, stegen, änglarna och keruben kan tolkas som berättelsen om Jacobs dröm ur första Moseboken, kap 28.
  • Figuren med ben och krycka där ena benet är böjt kan tolkas som att Jesus botar en lam man ur Matteus, kap 9.
  • De stickade bokstäverna DWI och FÅI samt de tio figurerna med kjol, varav fem bär kronor och lampor och de andra fem ingenting, är med all säkerhet liknelsen om de visa och fåvitska jungfrurna ur Matteus, kap 25.
  • Kanske användes vantarna av en av väckelserörelsens utropare som manus under predikningarna för att komma ihåg livsavgörande berättelser ur Bibeln?

Den här berättelsen är hämtad från en uppsats skriven 2013 vid den textilvetenskapliga institutionen i Uppsala av studenten Olle-Petter Melin. Uppsatsen består av två delar, en textilvetenskaplig analys och en bildanalys.

Samarbete med studenter och forskare är en av de arbetsuppgifter som jag prioriterar högt. Inom mitt sakområde är det naturligt att arbeta tillsammans med studenter som läser ämnet textilvetenskap. Studenternas nyfikna förhållningssätt till föremålen ger spännande diskussioner och tillför ny kunskap om våra samlingar. Varje föremål bär på berättelser, det gäller bara att ge sig själv tid att formulera frågor och ge föremålet tid att berätta, något som det ges möjlighet till när en uppsats ska skrivas.

Källor

Melin, Olle-Petter, Ett par vantar från 1855, B-uppsats vid Textilvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 2013.

NM. 0004137