Stjärngossar 1942 - December 2013

2013-12-01 00:00

Mitt hem är en småstuga i Åkeshov, Bromma, byggd 1929

Så börjar pojken på bilden berättelsen om sitt hem som sändes till Nordiska museet vintern 1942.

Bilden är en av de omkring 800 fotografier som barn i skolor runt om i Sverige skickade in till tävlingen Beskriv ditt hem 1942, ett samarbete mellan Skolradion och Nordiska museet. 1 742 barn deltog med totalt 36 000 textsidor, 8 500 ritningar, hundratals teckningar och, som redan nämnts, omkring 800 fotografier. En skatt för alla som är intresserade av Sverige under tidigt 1940-tal.

Järnspisar och vedlårar, karbidlampor, trångboddhet. Det mest slående för en nutida läsare är kanske ändå hur ovanligt det var med indraget vatten.  Det tog mycket tid och kraft - även för dessa 10-12-åriga barn - att gå ut för att hämta vatten till hushållet och till djuren i ladugård och stall. Utan ”slaskvattenledning” måste också smutsvattnet bäras ut. De flesta tvättar sig genom att hälla upp vatten i ett tvättfat. Utedass förstås, sommar som vinter.

För många höjs den svenska bostadsstandarden under 1940-talet, bland annat genom statliga bostadslån som ställer krav på vattenledning och central uppvärmning. HSB och KF kräver att bostäderna skall förses med modern utrustning i kök och badrum. En förbättring av de svenska bostäderna tar sin början.

Mer om hem och bostadsmiljöer från många tider och på många platser kan du läsa i Fataburen 2013, Nordiska museets och Skansens Årsbok Bygga och bo.