Stormöte med summering

2016-12-15 15:27
Till vänster Emma (sakkunnig) och Susanna (projektledare). Snett mitt emot sitter Amanda (producent) och till vänster om henne Thomas (föremålsassistent) och Leif (sakkunnig).t

I dag var det dags för stormöte för alla oss som arbetat med Nordiskt ljus för att vi skulle få dela med oss av erfarenheter och reflektioner från projektet. 

Alla var där.

Runt bordet fanns projektledare, vi sakkunniga, producent, konservatorer, föremålsassistenter, snickare, tekniker, värdar, pedagoger, digital navigatör, kommunikatörer, marknadsförare, programansvariga... 

Susanna, som är projektledare, ville att var och en av oss skulle lista en sak vi tycker varit bra med projektet och en sak som vi kunde ha gjort bättre.

I ett så stort projekt som Nordiskt ljus, med flera olika utställningar, ett rum med norrsken, ljusbord med färgspel för barn, ett digitalt barnspår, programverksamhet och föredragsserie där många funktioner i museet jobbar parallellt i full fart finns önskemål från alla att veta vad alla andra gör, för att hålla fokus och göra hela projektet till en enhet som inte spretar.

Flera hade önskemålet att få komma in så tidigt i processen som möjligt och att under arbetets gång få maximalt med information om vad som händer för att själva kunna göra sitt jobb på allra bästa sätt. Samtidigt finns inte tid för alla att sitta ner samtidigt och låta alla rapportera vad som är på gång. Någon föreslog ett veckobrev där projektledningen varje vecka kan uppdatera alla projektdeltagare om riktningar och beslut som för projektet framåt, och det är ett bra förslag. Stormöten med jämna, inte alltför täta, mellanrum där alla involverade får samma information är det beprövade arbetssättet. Ett nyhetsbrev skulle kunna komplettera stormötena, särskilt i stora projekt där det är bråttom.

I övrigt var de flesta rörande överens om att vi gjort något stort och fantastiskt på mycket kort tid och att stämningen i projektet varit väldigt god, att vi kunnat skoja med varandra och skratta trots att vi varit väldigt stressade nästan hela tiden.

En djupare utvärdering av projektet håller just nu på att utarbetas av en konsult som intervjuat flera av oss. Det skall bli intressant att läsa vad han kommer fram till. Jag hoppas att jag hinner rapportera om det innan belysningsbloggen upphör vid årsskiftet!