Svenskarna i allvarstider

2017-03-06 13:44
Teckning av Sune Johansson, 14 år, Katarina södra folkskolaTeckning av Ulla-Britt Gyllenberg, 11 årTeckning av Ulla Bygdén, 12 årTeckning av Margit Ottosson, 13 årTeckning av Rut Bylund, 10 år

Under en inventering av bildsamlingarna efter arkivets flytt öppnar jag en arkivbox med rubriken ” Svenskarna i allvarstider. Beredskap förr och nu” och i ett enda ögonblick blir jag påmind om att det inte alls var länge sedan barn i Sverige hade en medvetenhet om krig och en närhet till vapen och militär som är svår att föreställa sig idag för många av oss.

I boxen ligger en lapp om Pristävlan med barnmålningar och kuvert med målningar i vattenfärg skapade av barn från 10 år och uppåt. Bilderna rymmer tydliga vittnesmål om hur världskriget satt spår i barnens vardag. Skolan ska plötsligt bli sovplats för vuxna män i sovsäckar- ”I gymnastiksalen låg det fullt med militär” berättar elvaåriga Signe från Hammenhög till sin bild, medan Margit 13 år har målat ”När min bror sköt på minan utanför Bohuskusten”. De är bara några av 1943 års bidrag i en årlig pristävling för barn, som veckotidningen Folket i Bild anordnat. Totalt ryms ett femtiotal målningar i boxen.

Under en period på nittonhundratalet samarbetade Nordiska museet gärna med dags- och veckopressen för att genom olika tävlingar och upprop få in intressant kulturhistoriskt material. I vissa fall deltog museet redan som arrangör och insamlare, i andra har man i efterhand bett att få ta del av och arkivera material från tidningarnas upprop. Tidningen Året runts insamling av Amerikaminnen (brev och foton från dem som migrerade) är ett exempel på det förra.

I arkivboxen med barnmålningar finns noterat att Folkets i bilds pristävlingar pågått åtminstone från år 1938-1952 med olika teman varje år. De flesta teman mer lättsamma än här. Året för krigsutbrottet 1939 var temat ” Livet i min hembygd” och 1941 ”Mitt roligaste skolminne”.