Tack för oss!

2016-12-31 12:22
Leif, Emma och jag med digitala ljus, barnens hjälpmedel i "Ljusresan" i utställningen Nordiskt ljus.Gott Nytt År! Foto: Mats Landin, Nordiska museet.

Så har vi nått vägs ände. Efter nästan två år och 65 inlägg avslutas nu belysningsbloggen samtidigt som år 2016 går till historien.

Belysningsbloggen började den 6 februari 2015 med anledning av Nordiska museets satsning på insamling av belysningsföremål, främst elektrisk belysning från 1930-talet och framåt. Insamlingen ledde ganska snart till ett önskemål om en utställning om belysning, och i början av 2016 bytte bloggen fokus från insamling till utställning.

Mitt mål har varit att beskriva hur det går till att samla in föremål, planera och bygga en utställning på ett stort museum, med alla stora och små frågor, möjligheter och problem vi som arbetar med utställningar ställs inför. Jag har försökt berätta om vad alla olika funktioner på ett museum gör och hur vi samarbetar med varandra. Min målgrupp, de jag tänkt lite extra på när jag skrivit, har varit universitetsstuderande i museiämnen som funderar på att arbeta på ett museum och vill veta litet mer om hur det är. Mitt rapporterande från utställningsarbetet, om olika typer av möten och vad som beslutas på dem, om utställningstexter med mera, har haft som mål att berätta om det arbete som ligger före vernissagen.

Blandningen av kulturhistoria och praktisk utställningsplanering/-bygge har ändå varit i förhoppningen om att bloggen också skulle vara intressant för alla kulturhistoriskt intresserade och vara inkluderande för så många som möjligt! 

Arbetet med belysningen fortsätter. Armaturer vi samlat in ska förvärvas formellt till föremålssamlingen, katalogiseras, registreras, märkas, fotograferas och läggas ut på den offentliga databasen Digitalt Museum, https://digitaltmuseum.se/, där alla, oavsett var man bor, kan ta del av informationen om föremålen. I mitten av januari skall jag skriva en artikel om insamlingen av belysningsföremålen i Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen.

Vi samlar också fortfarande in information om hur belysning används i hem i Sverige, vilka lampor som används till vad i vilka rum. Ett stort värde sätter vi på svaren som kommer in på Belysningsfrågelistan, om du har tid, besvara gärna den! Vi läser alla svar och de sparas i Nordiska museets arkiv så att framtiden kan läsa hur vi använder belysning i nutiden. Frågelistan, NM 245 Belysning, presenterades i blogginlägget "Hur tänker du kring ljus och belysning", http://www.nordiskamuseet.se/blogg/belysningsbloggen/hur-tanker-du-kring... men finns även att hitta här: http://www.nordiskamuseet.se/samlingar/insamling/fragelistor/skriv-sjalv...

Tack för att du läst det som jag och kollegorna Emma och Leif skrivit på belysningsbloggen!

Gott Slut och Gott Nytt År!