Tellurium...

2016-10-21 08:09
Telluriet i utställningen, här med släckt sol.Gryningsljus över Nordiska museet den 20 oktober 2016.Skymning över Sollentuna den 28 juni 2016.

Dagsljuset är det bästa ljuset och en förutsättning för allt liv på jorden.

Som belysning hade dagsljuset större betydelse för människors liv före introduktionen av elektriciteten, under den långa tid i vår historia när det inte gick att få allmänljus efter mörkrets inbrott. 

Belysningen inomhus kunde lösas med svaga ljuspunkter, världen utomhus var länge ointaglig sedan mörkret fallit. Ännu så sent som på 1950-talet saknades gatubelysning på stora delar av den svenska landsbygden.

Dagsljus är det viktigaste ljuset i berättelsen om människans liv i ljus och mörker. Men hur ställer vi ut dagsljus i en utställning?

Nattmörker är lättare, det är bara att släcka.

Det nordiska ljuset är speciellt och skiljer sig från ljuset på andra håll i världen (med undantag av samma plats på södra sidan jordklotet, men där bor inga människor som kan påverkas av ljuset).

Att skymning och gryning är längre här uppe i norr kan vi konstatera, liksom att ljuset är flackare med lågt stående sol. Vi har också större skillnader mellan årstiderna.

Detta beror på Nordens placering högt upp på jordklotet, att solens strålar har längre väg till oss än till jordens mitt. Natt och dag avgörs av jordens rotation runt sig själv och årstiderna av jordens rotation runt solen och jordaxelns lutning. Vi har därför ett tellurium i utställningen, en modell över hur jorden och månen rör sig i förhållande till solen.

Att skriva en kort text om detta visade sig vara ytterst komplicerat för två samhällsvetare som min kollega Leif och mig. Det är nog bland det svåraste vi givit oss in på i denna utställningsproduktion.

Efter att ha kämpat i flera timmar skickade jag mitt halvfärdiga försök till Leif, som lade till och drog ifrån men även han snurrade in sig i långa förklaringar. Till sist drog vi en livlina: vi ringde till SMHI och fick hjälp att kontrollera att det vi påstår är sant.

Efter ungefär 8 timmar (en halv arbetsdag för två personer) var texten klar. Den är 91 ord lång, 7 meningar, men lättbegriplig och bra. Texter är viktiga, av respekt för de människor kommer att läsa dem skall de vara både informativa och intressanta. Ibland tar det tid innan man når dit.