Trollen

2016-11-17 16:47
Troll av John Bauer, källa Wikimedia Commons.Av Theodor Kittelsen, källa Wikimedia Commons.Troll av John Bauer, källa Wikimedia Commons.

I folktron kunde trollen ha olika utseenden och de skiftade gestalt som det passade för ögonblicket. Ibland såg de ut som vanliga människor, bara mycket vackrare och mer välklädda. Ofta blev de osynliga genom att använda en speciell hatt. De ansågs mycket listiga och tjuvaktiga. Föremål av stål eller korsform eller att läsa en bön ansågs skydda mot trollen.

Det kunde vara svårt att veta om det var en människa eller ett troll man hade framför sig, men trollen kunde avslöja sig genom att de undvek vissa ord av magiska skäl – om de till exempel i stället för björn sa storhund eller tvestjärt i stället för sax.

Trollen ansågs ofta hålla till i berg och stora stenar och många sägner handlar om att människor blir bergtagna. De kunde lockas in genom en port i bergväggen och hölls sedan fånga i berget under längre eller kortare tid. Därinne glänste det från väggar och tak av silver, guld och ädelstenar. Människorna blev väl behandlade men fick också arbeta åt trollen. Den som en gång bergtagits blev sig aldrig riktigt lik igen.

En annan vanlig sägen handlar om hur trollen byter ut ett nyfött människobarn mot sin egen trollunge i tron att det skulle få det bättre. Det nyfödda barnet ansågs vara en hedning innan dopet och extra sårbart och begärligt för diverse väsen och makter. För att skydda barnet stoppades något föremål av stål eller en psalmbok ner i vaggan.

Tecken på att barnet var en bortbyting ansågs vara att det hade stort huvud och klena ben och inte växte som det skulle. Eller att det hade onormalt stor aptit. Annars liknade det ett vanligt barn.

Om misstanken fanns att man fått en trollunge i stället, kunde man behandla trollungen illa – genom att piska den eller låtsas vilja kasta in den i ugnen. Då kom trollmor genast till sin unges undsättning och lämnade tillbaka det riktiga barnet. Efter bytet mumlade trollmor något om att så elaka som människor kunde vara mot sina barn har då trollen aldrig varit.

Karaktär och utseende

Under fem månader pågår tävlingen Cosplay <3 folktroväsen, där tre deltagare får skapa dräkter på tema folktroväsen. Vill du gestalta ett troll? Ladda ner en beskrivning som ger en inblick i trollens karaktär och utseende.

Trollen