Trygghet när olyckan är framme

2014-11-04 10:00

Som gammal är man långsam så att man inte ska ramla

Love, 5 år

Oro är ett genomgående ämne som de intervjuade berör. Oron handlar framför allt om att inte få hjälp när den behövs, att ropen på hjälp inte hörs. Oron finns både hos de äldre själva att kanske ramla men inte kunna påkalla hjälp. Eller för de anhöriga att ständigt försöka kontrollera så att inget har hänt dem man värnar om. För personalen kan oron vara att de inte i varje ögonblick kan ha uppsikt över alla de har ansvar för.

I dag finns det möjlighet att lindra oron något genom olika trygghetslarm. En larmknapp som de äldre kan bära kring handleden eller i ett band runt halsen. Det finns även larm som monteras in i bostaden. Hjälpen är då bara en knapptryckning bort och många kan med detta koppla bort en del av oron och känna sig trygga. Runt 200 000 larmknappar finns i dag runt handleder eller hängande runt halsen på personer runt om i landet. 

Dagens larmknappar är en modern uppfinning som kom ut på marknaden under 1970-talet. Möjligheterna att som i dag nå någon utanför hemmets väggar för hjälp i en nödsituation var tidigare betydligt mer begränsad. Dagens larmknappar är direkt kopplad till en larmcentral som ser varifrån larmet kommer och sänder ut hjälp till den behövande.

På 1800-talet kunde möjligheten att larma vid behov av hjälp bestå av exempelvis en bjällra. Men den nådde inte särskilt långt. Vem hörde signalen om hjälp när man var ensam?

Jonas, 92 år, berättar att han är tacksam för den hjälp han har fått ibland av larmknappen. Men en gång föll han så olyckligt i sitt hem att hans arm med larmknappen hamnade under kroppen så att han inte kunde komma åt larmet. Men Jonas säger att han känner sig trygg med larmet, trots att han litar mest på människan. Det är nog så att båda behövs för att få tryggheten.